LOVSTVO i LOV zakoni i pravilnici

Dokumenti
CJENIK DIVLJAČI - 2006.g.
LOVOSTAJA - LOV
NAREDBA O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI - 2007.g.
Obrasci uvjerenja o položenom- ispitu - 2010.g.
ODŠTETNI CJENIK ZA IZRAČUN NAKNADE ZA ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU - 2006.g,
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU LOVA, ORUŽJE, ISKAZNICA - 2010.g.
PRAVILNIK O LGO - IZMJENE I DOPUNE - 2008.g.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LGO - 2010.g.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU - 2008.g.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE - 2010.g.
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU - 2013.g.
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA - 2010.g.
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LGO - 2011 g.
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LGO - 2013 g.
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU - 2010.g
PRAVILNIK O LGO 1 - 2006 g.
PRAVILNIK O LGO 2 - 2006.g.
PRAVILNIK O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI - 2006.g.
PRAVILNIK O LOVOSTAJU - 2010 g.
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PLANA ZAŠTITE DIVLJAČI NA POVRŠINAMA ZEMLJIŠTA IZVAN LOVIŠTA - 1994.g.
PRAVILNIK O NAČINU LOVA S PTICAMA GRABLJIVICAMA I PROGRAMU O POLAGANJU SOKOLARSKOG ISPITA - 2010.g.
PRAVILNIK O NAČINU LOVA U GRANIČNOM POJASU - 2006.g.
PRAVILNIK O NAČINU OCJENJIVANJA TROFEJA DIVLJAČI - 2008.g.
PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA - 2006.g.
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU - 2006.g.
PRAVILNIK O PASMINAMA, BROJU I NAČINU KORIŠTENJA LOVAČKIH PASA ZA LOV - 2010.g.
PRAVILNIK O POTVRDI O PODRIJETLU I OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI - 2010.g.
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE - 2006.g.
PRAVILNIK O SADRŽAJU UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU »HRVATSKIH ŠUMA« d.o.o. ZAGREB I OVLAŠTENIKA PRAVA LOVA - 2007.g.
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI LOVNOG INSPEKTORA - 2012.g.
PRAVILNIK O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE - 2006.g.
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP DRŽAVNIH LOVIŠTA - 2013.g.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU - 2009.g.
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU - 2014. godina
ZAKON O LOVSTVU - 2005.g.