Lovačka udruga “Bilo“ Velika Pisanica

Napisao  Srijeda, 23 Siječanj 2008 01:34

lu-bilo-velika-kopanica-140 Lovačka udruga “Bilo“ Velika Pisanica osnovana je davne 1946 godine. Osnovna djelatnost udruge je uzgoj divljači, lov i lovni turizam, zaštita prirode (posebice šumskih područja).

U udruzi su trenutno aktivna 32 člana koji brinu i o Lovnoj kući smještenoj uz rub šume u naselju Polum.

Srne, jeleni, divlje svinje, europski smeđi zec, fazanska divljač samo je dio divljači kojom gospodare.

Lovačka udruga Bilo“ title=

Lovačka udruga “Bilo“ Velika Pisanica osnovana je davne 1946 godine. Osnovna djelatnost udruge je uzgoj divljači, lov i lovni turizam, zaštita prirode (posebice šumskih područja).

Lovačka udruga Bilo U udruzi su prepoznali važnost zaštite prirode tako da svoje aktivnosti vezane uz zaštitu biološke raznolikosti i gospodarenjem florom i faunom u potpunost obavljaju u skladu sa Zakonom o lovu i Zakonom o šumama. Područje šuma na kojima se odvijaju aktivnosti udruge može se podijeliti u dvije cjeline i to: obronci Bilogore (šuma bukve i graba), i nizinski dio (šume hrasta kitnjaka).

U udruzi su trenutno aktivna 32 člana koji brinu i o Lovnoj kući smještenoj uz rub šume u naselju Polum. Kuća je od centra općine udaljena svega kilometar, u potpunosti je opremljena i u jednodnevnom prihvatu može primiti 50 ljudi.

Srne, jeleni, divlje svinje, europski smeđi zec, fazanska divljač samo je dio divljači koji obitava u ovdašnjim šumama.

Lovačka udruga Bilo

Kontakt:
Lovačka udruga “Bilo“ Velika Pisanica
Velika Pisanica bb, 43 271 Velika Pisanica
Mob: 098 73 14 89
Ivica Perković, predsjednik udruge

 

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

helia

os hunting78i

fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp
HELIA 42 RF 728x90px CRO