Disciplina Parkur

Napisao  Petak, 13 Siječanj 2017 05:27

Parkur je jedna izvrsna disciplina koja sve više zauzima svoje mjesto u krugovima lovaca i strijelaca i to zasluženo. Što je to parkur i kako se puca pokušati ću objasniti u sljedećem tekstu.

Ovisno o konfiguraciji zemljišta, strelište za parkur mora biti opremljeno sa dovoljno uređaja za izbacivanje meta kako bi natjecatelji bili u mogućnosti gađati mete koje nalikuju prirodnoj divljači koliko god je to moguće (jarebica, patka, fazan, zec itd.).

Mora se osigurati najmanje šest strojeva za izbacivanje golubova. Mete mogu biti dolazne i odlazne , na otvorenom ili u šumi. Uređaji su automatski i postavljeni u kućice te je na svakoj kućici postavljena tabla sa slovnom oznakom.

Ova oznaka bitna je jer strijelac ispred sebe ima tablicu i zna koju metu poziva u određenom trenu.

Mete koje se koriste su, osim uobičajenih, još i zec, srednja, super mini, šljuka i ostale, a sve u cilju što realnije simulacije lova.

parkur1parkur2parkur3parkur4

Razne vrste meta za parkur

Mete se izbacuju u vremenu koje varira od 0 do 3 sekunde, a od linije izbačaja moraju zadovoljiti dolet od najmanje 40 do najviše 70 metara.


Težnja je da mete budu što raznovrsnije. Svaku metu moguće je gađati sa svih streljačkih mjesta.

Koliko se ovom disciplinom želi što vjernije prikazati sam čin lova govori i činjenica da razmještaj uređaja, mora udovoljavati zahtjevima lovne etike i razdaljine gađanja.

- Ne gađati preblizu (izvan opsega strelišta), jer "divljač" neće biti podesna za upotrebu;
- Ne gađati predaleko (izvan dometa puške ili streljiva), inače će "divljač" biti samo ranjena

stroj za izbacivanje zecastroj za izbacivanje fazanastroj za izbacivanje prepelice

Stroj za izbacivanje „zeca“       stroj za izbacivanje „fazana"        stroj za izbacivanje „prepelice“

 

Način gađanja

Strijelac mora zauzeti stav odnosno stajati sa obje noge unutar granica streljačkog mjesta. Ne smije podići pušku dok se meta ne pojavi. Kod para na "hitac" ili "simultanog" para, strijelac može držati pušku po vlastitom izboru i to samo između prve i druge mete.

Da pojasnimo što je to par „na hitac“. Par na hitac je kad se pri pozivu para meta druga meta pojavi tek po pucanju u prvu metu. Analogno tome „simultani par“ znači da se obje mete koje su pozvane u paru izbacuju istovremeno.

Valja napomenuti kako je svaku metu dozvoljeno pucati sa dva hitca. Pa tako strijelac može i metu koja je izbačenu u paru pucati samo sa dva metka, ali mu se ona koju propusti pucati automatski upisuje kao promašaj.

Strijelac s prvog streljačkog mjesta prelazi na drugo nakon što je strijelac s drugog streljačkog mjesta završio gađanje i tako redom do kraja serije.

Strijelac na kojem je red, mora pozvati metu u roku od 12 sekundi nakon što je njegov prethodnik završio gađanje.

streljastvo

Streljivo

Najveća dozvoljena težina zrna je 28 g. Zrna moraju biti okrugla, jednake debljine,a najveći dozvoljeni promjer zrna je 2,5 mm.

Primijetit će te da je naveden najveći dopušteni promjer sačme ali nije i najmanji.

Kako sam ranije naveo ovo je disciplina koja najviše nalikuje stvarnom lovu pa sam tako u razgovoru sa vrsnim strijelcima ove discipline došao do saznanja kako koriste čak četiri vrste naboja (u punjenjima od 24 ili 28 grama ali sa različitim promjerima sačme koja se kreće već od 2 mm) Ovisno o daljini pojedine mete strijelci biraju i vrstu streljiva.

Oružje

U ovoj disciplini najviše dolazi do izražaja ona već puno puta spominjana „sporting“ puška koja ima mogućnost izbora kojom cijevi ćemo prvom pucati. Što naravno ovisi radi li se o dolaznoj, odlaznoj ili prolaznoj meti.

Navesti ću primjer : u paru meta imamo odlaznu „prepelicu“ i prolaznu metu „zec“. U cijev u kojoj je postavljen jači čok staviti ćemo metak sa 28 grama promjera sačme 2.4 mm.

U drugu slabije čokiranu cijev staviti ćemo metak sa 2.0 mm promjerom sačme, također u punjenju od 28 grama. Izborom redoslijeda paljenja prilagodit ćemo se meti koju ćemo prvu pucati.

Naravno da će od velike pomoći biti i prsluk za streljivo koji ima 4 odvojena džepa za streljivo.

Možda u ovioj disciplini najviše do izražaja dolazi upotreba zaštitnih sredstava, ali i kape šilterice jer krhotine dolaznih golubova mogu biti itekako opasne.

Kako bi se zbog samog načina leta mete izbjeglo eventualno okretanje strijelca prilikom samog pucanja na ovom strelištu postavljaju se okviri koji su orijentir do kuda se strijelac može okrenuti.

Još jedna bitna razlika da se strijelac ne pomiče sa svoga stajališta sve dok ne ispuca sve mete koje su predviđene za tu poziciju.

streljastvo

Imajući u vidu sve navedeno kako u ovom članku tako i u prethodnim člancima u kojima sam pokušao dijelom opisati ove streljačke discipline na vama je samo da odaberete onu za koju smatrate da bi po vašem mišljenju bila najzanimljivija.

Osobno smatram kako je za lovca najbolja vježba upravo parkur. U parkuru vježbamo ubacivanje puške u rame, imamo prolazne mete koje simuliraju bočni prolaz divljači, imamo dolazne mete koje prikazuju dolazak divljači (dok smo na primjer na štandu).

U svakom slučaju jedna jako zanimljiva disciplina koju preporučam svima. Ukoliko ste u prilici svakako barem prije lovne sezone posjetite streljanu za parkur i malo izvježbajte svoje streljačke sposobnosti.

Imajte u vidu da odabirom bilo koje discipline nećete pogriješiti. Samo vježbom se može doći do savršenstva.

 


Tomislav Rončević, mag.ing.agr.
Zadnja izmjena Petak, 13 Siječanj 2017 12:19
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023