Lovačko društvo ''Srnjak'' Bratina

Napisao  Ponedjeljak, 29 Kolovoz 2016 12:18

ONDJE SU ONI:  Slikoviti obronci Vukomeričkih gorica s pogledom na Pokupsku dolinu

L.D.''Srnjak'' Bratina je udruga koja gospodari zajedničkim lovištem I/124 ukupne površine 2 608 ha od čega je 1 856 ha lovno-produktivne površine.
Lovište je pozicionirano u jugozapadnom dijelu Zagrebačke županije odnosno južnim obroncima Vukomeričkih gorica s kojih se pruža prekrasan pogled na pokupsku dolinu.
Lovište je kombinacija sjevernog, brdskog i izrazito šumovitog terena te južnog nizinskog terena kojeg sačinjavaju poljoprivredne površine koje su bogate vodotocima i hranom za divljač.


Veliku brigu nam zadaju divlja odlagališta otpada koja saniramo u suradnji sa Hrvatskim šumama i općinom Pisarovina.
U posljednje vrijeme velika je pojava štete od divljači na usjevima poljoprivrednika što nastojimo smanjiti podjelom repelenata te pojačanim čuvanjem usjeva što daje određene rezultate.


Također iz razloga velikog broja prometnica kojima je lovište prožeto; veliki problem zadaju nam i naleti vozila na divljač jer; iako je i nama učinjena šteta na fondu divljači u velikoj većini slučajeva štetu na vozilima smo mi platili. Za sada tu problematiku rješavamo plaćanjem skupe police osiguranja kod osiguravajućeg društva.


Lovna divljač su srna obična, divlja svinja, zec, fazan, prepelica, šljuka…
U lovištu je uočena pojava čaglja i dabra te vuka u prolazu.
Društvo je osnovano 1958. god. i sačinjavale su ga dvije lovne jedinice Bratina i Kupinec. U devedesetima, kad su oformljena nova lovišta, Društvo se dijeli na dva Društva: L.D. ''Srnjak'' Bratina i L.D. ''Zec'' Kupinec-Zdenčina.


Danas društvo broji 43 člana od čega je veliki broj mladih. Predsjednik Društva je Nino Perušić, a lovnik Stjepan Soltan.
Željeli bi istaknuti zalaganje naše kuharske ekipe na čelu sa Ivicom Šetekom st. koja sudjeluje na natjecanjima u pripremanju gulaša te brine o okrijepi naših lovaca i prijatelja nakon napornog lova.
Društvo posjeduje streljanu i lovački dom za koji je upravo u tijeku legalizacija koja će nas financijski veoma iscrpiti.


Valjalo bi napomenuti suradnju sa privrednim subjektima, a naročito sa tvrtkom ''Kraš'' d.d. te općinom Pisarovina i načelnikom Tomicom Kovačićem i udrugama iz mjesta Bratina.
L.D.''Srnjak'' Bratina gaji posebne prijateljske odnose sa lovačkim društvima: ''Srna'' Velika gorica, ''Šljuka'' Jamnička Velika, ''Srnjak'' Tounj i ''Fazan'' Peteranec.
Naši zajednički lovovi i lovačka druženja posebni su događaj koji se ne propušta i vjerujte nam da odstrjel divljači u toj priči uopće nije bitan.

- dopis izradio: Ivica Šetek
L.D. ''Srnjak'' Bratina
Predsjednik: Nino Perušić mag.ing
Za web lovac.info priredio: Boris ĆAVAR
Fotografije radna akcija u lovištu i Kupske večeri
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 29 Kolovoz 2016 12:28
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023