Obvezno osiguranje lovaca u Hrvatskoj

Napisao  Petak, 30 Siječanj 2009 05:09

Na upit lovaca o uvjetima osiguranja lovaca koji proističe iz Odluke o načinu izdavanja, evidenciji, izgledu i sadržaju lovačke iskaznice koju je  Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza donio na svojoj sjednici održanoj 16.09.2006.  Podsječamo na članak 10. spomenute odluke koji glasi: Osoba koja ima valjanju lovačku iskaznicu osigurana je za slučaj nezgode u lovu i lovnim aktivnostima kod društva za osiguranje sa kojim HLS ima zaključen ugovor o osiguranju za kalendarsku godinu. Za strane osobe osiguranje vrijedi samo za područje RH .

Donosim nekoliko detalja o uvjetima osiguranja... 

Iz troškova markice lovačke iskaznice plaćaju se:

 • Troškovi izdavanja markice
 • Osiguranje lovaca
 • Ostatak svote ide u Fond HLS-a za unapređenje lovstva
 • premija je 150000 kn za slučaj smrti
 • premija do 300000 kn za slučaj invaliditeta (izvor iznosa premija Lovački vjesnik)

ODGOVOR OSIGURAVAJUČEG DRUŠTVA U vezi premija i uvjeta osiguranja pod kojima su osigurani lovci u Republici Hrvatskoj:

Svi članovi društva su osigurani za nastanak osiguranog slučaja

 • smrti uslijed nezgode
 • trajnog invaliditeta uslijed nezgode.

Nesretnim slučajem [nezgoda] u smislu Uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet.
 
Osiguratelj isplaćuje iznose i to:

 1. osiguranu svotu za slučaj smrti ako je zbog nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika, odnosno osiguranu svotu za slučaj invaliditeta ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika;
 2. postotak od osigurane svote za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika;
 3. ako je ukupan postotak invaliditeta preko 50%, tada se svaki dio postotka invaliditeta preko 50% priznaje u dvostrukom iznosu;

OBAVEZA OSIGURATELJA


[1] Osiguratelj je u obavezi ako nesretni slučaj nastane pri obavljanju sportske ili profesionalne lovačke djelatnosti i to:

 1. pri lovu, čišćenju lovačke puške i pripremanju municije, pri sudjelovanju na vježbama i sportskim priredbama, osim učešća na priredbama radi zabave.
 2. pri obavljanju određene dužnosti po nalogu organizacije, nabavljanju lovačkog materijala itd.
 3. za vrijeme dok se osigurani lovac nalazi na putu od kuće do mjesta određenog za djelatnost i izvršenje radnje iz točke 1] i 2] ovog članka i na izravnom povratku kući.

 

Zadnja izmjena Utorak, 31 Ožujak 2015 11:42
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno