Mladan Vidović o lovačkim udrugama i PDV-u

Napisao/la  Srijeda, 28 Siječanj 2015 14:27

U ponedjeljak, 26. siječnja, objavili smo tekst Mladana Vidovića, stručnjaka za lovno pravo, o obračunavanju PDV-a na tržišnu vrijednost divljači. Jedan naš čitatelj javio se s pitanjem da li se to odnosi na sve lovačke udruge ili samo one koje se nalaze u sustavu PDV-a.

Pitanje smo proslijedili gospodinu Vidoviću te dobili slijedeći odgovor, na kojem mu se srdačno zahvaljujemo:

Sve lovačke udruge, njihove asocijacije na razini županija i države dužne su polazeći od članka 51. Ustava Republike Hrvatske sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti. 

Ova Ustavna odredba nedvojbena je kada je u pitanju obveza izmirivanja poreznih obveza sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13), Zakona o dohotku te  Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao i provedbenih propisa donijetih na temelju tih Zakona.

Svaka lovačka udruga i njihove asocijacije dužne su svoje financijsko poslovanje uskladiti s poreznom politikom Republike Hrvatske, dužne su voditi knjige, obračunavati poreze, prireze i doprinose i redovito ih plaćati. Prošlo je vrijeme kada su lovačke udruge primale putem svoje blagajne gotov novac i isplaćivale gotov novac. Sada sve financijske transakcije, uplate i isplate, moraju se vršiti putem odgovarajućih financijskih dokumenata preko računa koji se vodi kod nadležne poslovne banke ili druge financijske institucije koja je na to ovlaštena i to na žiro račun primatelja novčanog iznosa bilo da se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi. Lovačke udruge su dužne i svojim članovima ispustiti račun za tržišnu vrijednost odstrijeljene divljačine uvećane za porez na dodanu vrijednost, taj porez uplatiti u državnu riznicu neovisno od toga da li će od svoga člana naplatiti i tržiš nu vrijednost divljačine umanjene za porez na dodanu vrijednost. 

Porezna uprava dužna je vršiti nadzor nad zakonitim obračunavanjem i plaćanjem poreza, prireza i doprinosa od strane lovačkih udruga državnoj riznici.

Ukoliko pak lovačka udruga ne vodi uredno svoje financije te ne obračunava poreze, prireze i doprinose, te ukoliko ih neredovito uplaćuje na račun državne riznice odgovorne osobe u udruzi i sama udruga mogu i kazneno odgovarati za kazneno djelo utaje poreza.

Naglašavamo da je prošlo vrijeme kada su članovi pojedinih udruga mogli za članarinu od 500,00 kn do 2.000,00 kn godišnje ostvarivati dar u naturi od desetak i više tisuća kuna koliko je predstavljala tržišna vrijednost trofeja i mesa odstrijeljene divljači. Lovačke udruge moraju shvatiti da se izmirivanjem poreznih obveza omogućava redovito izvršavanje i podmirivanje javne potrošnje u oblasti školstva, zdravstva, javne sigurnosti, sudstva, obrane domovine i sl.

Nositelji upravljačkih funkcija u lovačkim udrugama moraju biti svjesni svoje zakonske obveze i odgovornosti te se ne mogu opravdavati da su im propisi bili nepoznati te da za vođenje financijsko-knjigovodstvenih poslova imaju zaključen ugovor s ovlaštenim financijskim i poreznim servisima.

Lovačke udruge i njihove asocijacije mogu ići u stečaj zbog neplaćanja poreza, prireza i doprinosa a s njima se ne mogu zaključiti ugovori o zakupu ili koncesiji ukoliko su dužnici poreza po bilo kojem osnovu.

Posebno želimo naglasiti da je ranija praksa korištenja sredstava udruge kroz putne naloge i reprezentaciju također u sustavu oporezivanja pa i o tome udruge moraju voditi računa.

Mladan Vidović, mag.iur.

 

K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno