Pravilnik o prepariranju divljači i držanju trofeja

Napisao  Utorak, 24 Veljača 2015 15:12

Poslove usluga prepariranja divljači može obavljati fizička osoba pod uvjetom da za to ima stručne kvalifikacije tj. da je osposobljena za obavljanje tih poslova kod javne ustanove koja za takve poslove ima ovlaštenje, primjerice, obrtničke škole ili pučka otvorena učilišta.

PITANJA I ODGOVORI IZ LOVNOG PRAVA

"Da li je u Republici Hrvatskoj resorni ministar za pitanje lovstva donio pravilnik kojim se reguliraju i propisuju uvjeti pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima različite namjene?, pita S.U. iz Zagreba.

Uvidom u registar pravnih propisa Republike Hrvatske sa stanjem na dan 1. siječnja 2012. godine zaključiti je da u Republici Hrvatskoj resorni ministar za pitanje lovstva, a sukladno odredbama Zakona o lovstvu, nije donio pravilnik ili drugi provedbeni propis kojim bi propisao uvjete pod kojima se može obavljati prepariranje divljači te njihovo držanje i izlaganje u javnim objektima. Pitanje prepariranja divljači (i ostalih životinjskih vrsta) regulirano je Pravilnikom o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga koji je objavljen u Narodnim novinama 100/07.
Šifra - brojčana oznaka djelatnosti usluga prepariranja označena je brojevima 36.63.9 liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, a sve prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (NN 128/03).

Bitno je naglasiti da je Pravilnik donio ministar gospodarstva, rada i poduzetništva na temelju Zakona o obrtu 25. rujna 2007. godine sukladno tada vrijedećem Zakonu o Vladi Republike Hrvatske.
Poslove usluge prepariranja, dakle, može obavljati osoba koja za to ima odobrenje izdano od državne uprave u županijama odnosno njihovim ispostavama. Poslove usluga prepariranja divljači može obavljati fizička osoba pod uvjetom da za to ima stručne kvalifikacije tj. da je osposobljena za obavljanje tih poslova kod javne ustanove koja za takve poslove ima ovlaštenje, primjerice, obrtničke škole ili pučka otvorena učilišta.

Bitno je naglasiti da se ova djelatnost može obavljati samo osobnim radom kao sporedno zanimanje. Ukupni bruto primici u jednoj kalendarskoj godini ne smiju premašiti deset bruto prosječnih mjesečnih plaća.

Autor: Mladan VIDOVIĆ, mag. iur.  - Objavljeno i u Glas Lova i Ribolova, ožujak 2012.
  • Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (NN 100/07.132/08.93/09. i7/11.)
Zadnja izmjena Nedjelja, 22 Veljača 2015 15:52
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno