Upišite se PFOS studij Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo....

Napisao  Utorak, 27 Rujan 2011 17:28
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek
objavljuje  

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA
U I. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2011./2012.

Na Poljoprivrednom fakultetu Osijek izvode se sveuĉilišni diplomski studiji u trajanju od 2 godine:
Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna zootehnika i drugi studiji

 1. Uvjeti za upis
Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili sveuĉilišni preddiplomski (podruĉje biotehniĉkih znanosti, biologije, ekologije itd.) ili struĉni studij (podruĉje biotehniĉkih znanosti, biologije, ekologije itd.) i stekli najmanje 180 ECTS-a, te pristupnici koji su završili struĉni studij po starim nastavnim programima prije prelaska na Bolonjski sustav. Pristupnici koji su završili struĉni studij moraju imati prosjek ocjena studija najmanje 3,00.
Pristupnici koji su završili struĉni studij, moraju uz redovite module predviĊene nastavnim planom i programom za pojedini diplomski studij, upisati razlikovne module za pojedini diplomski studij (tri modula – 18 ECTS-a), sukladno posebnim uvjetima za upis diplomskih studija.
2. Prijave za upis
Prijave za upis se primaju od 3. do 10. listopada 2011. godine. OPŠIRNIJE PDF - DOKUMENT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek
objavljuje  

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA
U I. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2011./2012.

Na Poljoprivrednom fakultetu Osijek izvode se sveuĉilišni diplomski studiji u trajanju od 2 godine:
Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna zootehnika i drugi studiji

 1. Uvjeti za upis
Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili sveuĉilišni preddiplomski (podruĉje biotehniĉkih znanosti, biologije, ekologije itd.) ili struĉni studij (podruĉje biotehniĉkih znanosti, biologije, ekologije itd.) i stekli najmanje 180 ECTS-a, te pristupnici koji su završili struĉni studij po starim nastavnim programima prije prelaska na Bolonjski sustav. Pristupnici koji su završili struĉni studij moraju imati prosjek ocjena studija najmanje 3,00.
Pristupnici koji su završili struĉni studij, moraju uz redovite module predviĊene nastavnim planom i programom za pojedini diplomski studij, upisati razlikovne module za pojedini diplomski studij (tri modula – 18 ECTS-a), sukladno posebnim uvjetima za upis diplomskih studija.
2. Prijave za upis
Prijave za upis se primaju od 3. do 10. listopada 2011. godine.

 

OPŠIRNIJE PDF - DOKUMENT

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

so hunting swarovski

fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp
HELIA 42 RF 728x90px CRO