NASTUPNO PREDAVANJE : Organizacija i mjere sigurnosti u provedbi skupnih lovova

Napisao  Srijeda, 19 Rujan 2012 11:21

kapa-lovstvo-vukaKARLOVAC - Albert Ofner, univ.spec. održati će 25. rujna 2012. (u utorak) u 14:00 sati  u Kabinetu komparativne anatomije, biologije i trofeistike, na Veleučilištu u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac,  NASTUPNO PREDAVANJE  u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, s temom:  “ Organizacija i mjere sigurnosti u provedbi skupnih lovova”  Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja u postupku izbora, nastavnicima Veleučilišta u Karlovcu, studentima i drugim zainteresiranim osobama. 

 

OBAVIJEST

Albert Ofner, univ.spec. 

nadnevka 25. rujna 2012. godine (u utorak) s početkom u 14:00 sati 

u Kabinetu komparativne anatomije, biologije i trofeistike, na Veleučilištu u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac, održat će 

NASTUPNO PREDAVANJE 

u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, s temom: 

“ Organizacija i mjere sigurnosti u provedbi skupnih lovova” 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja u postupku izbora, nastavnicima Veleučilišta u Karlovcu, studentima i drugim zainteresiranim osobama. 


Dekan: 
Prof. dr. sc. Branko Wasserbauer

Zadnja izmjena Srijeda, 19 Rujan 2012 11:23
K2 Items