Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički / doktorski studij

Napisao  Ponedjeljak, 26 Studeni 2012 09:12

pfo-logo2Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J  za upis pristupnika na sveučilišni poslijediplomski doktorski  studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2012/13. godini i to za smjerove:

 •  Agroekonomika
 • Agrokemija
 • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
 • Zaštita bilja
 • Stočarstvo
 • Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
 • Lovstvo i kinologija
 • Tehnički sustavi u poljoprivredi

pfo-logoSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje 

N A T J E Č A J  za upis pristupnika na sveučilišni poslijediplomski doktorski  studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2012/13. godini i to za smjerove:

 • Agroekonomika
 • Agrokemija
 • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
 • Zaštita bilja
 • Stočarstvo
 • Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
 • Lovstvo i kinologija
 • Tehnički sustavi u poljoprivredi

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij mogu upisati :

 • pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim i dodiplomskim studijem iz područja biotehničkih znanosti s prosječnom ocjenom većom od 3,5

iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili sveučilišni diplomski i dodiplomski studij poljoprivrede s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz preporuku tri nastavnika

 • pristupnici s magisterijem iz područja biotehničkih znanosti
 • pristupnici s položenim svim ispitima poslijediplomskog znanstvenog studija iz područja biotehničkih znanosti bez magisterija
 • pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski i dodiplomski studij iz drugih područja uz polaganje razlikovnih ispita prema nastavnom planu i programu poslijediplomskog studija

Uz prijavu treba priložiti:

 • - diplomu o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome
 • -  potvrdu o prosjeku ocjena
 • - domovnicu
 • - rodni list
 • - životopis
 • - odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija)

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traju 6 semestara i školarina iznosi 50.000,00  kuna. Moguće obročno plaćanje.

Natječaj je otvoren do  10. prosinca  2012. godine.

Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u studentskoj službi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  ili na telefon 031/554-844.

Molbe s prilozima dostaviti po objavi natječaja na adresu: 

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1 d, 31000 Osijek, p.p. 719

Zadnja izmjena Ponedjeljak, 26 Studeni 2012 09:20
K2 Items