VUKA: Program usavršavanja za lovočuvara

Napisao  Ponedjeljak, 09 Rujan 2013 18:54

KARLOVAC - Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva kojim se Veleučilištu u Karlovcu odobrava izvođenje Programa usavršavanja za lovočuvara i Programa usvaršavanja za ocjenjivača trofeja divljači, a sukladno čl. 9. Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, 
OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESIRANE INŽENJERE LOVSTVA I ZAŠTITE PRIRODE, da se mogu prijaviti do 30.09.2013.god. u Program usavršavanja za lovočuvara, nakon čega će im se sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu izdati Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova lovočuvara.

vuka-logo-nZAINTERESIRANE INŽENJERE LOVSTVA I ZAŠTITE PRIRODE, STUDENTE STRUČNOG STUDIJA LOVSTVO I ZAŠTITA PRIRODE KOJI IMAJU POLOŽEN LOVAČKI ISPIT I KOLEGIJ OCJENJIVANJE TROFEJA, da se mogu prijaviti do 30.09.2013.god. u Program usavršavanja za ocjenjivača trofeja divljači, nakon čega će im se sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu izdati Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova ocjenjivača trofeja 

Informacije - 
Odjel lovstva i zaštite prirode 
Trg J.J.Strossmayera 9 
HR-47000, Karlovac, Croatia 
Tel. +385 - (0)47 - 843 - 500 
Tel. +385 - (0)47 - 843 - 520 
Fax. +385 - (0)47 - 843 - 529 
e-mail: lovstvo @ vuka.hr 


Prijave – Odjel lovstva i zaštite prirode, Trg J.J.Strossmayera 9 (tijekom radnog vremena) 

Prijavi je potrebno priložiti: 

  • prijavni list 
  • kopiju osobne iskaznice 
  • kopiju diplome (vrijedi za inženjere koji su završili studij) 
  • kopiju uvjerenja o položenom lovačkom ispitu 
  • kopiju indeksa – prva stranica sa slikom i stranica na kojoj je vidljivo da je položen kolegij Ocjenjivanje trofeja divljači (za upis u program usavršavanja za ocjenjivača trofeja divljači) 


PRIJAVNI LIST

Pročelnik Odjela lovstva i zaštite prirode: 
Dr.sc. Krunoslav Pintur 

 

 

 

Zadnja izmjena Srijeda, 11 Ožujak 2015 20:22
K2 Items