Sve više žena želi u lovce

Napisao  Nedjelja, 22 Ožujak 2015 12:30
Broj upita žena za lovački ispit izjednačava se s brojem muškaraca Broj upita žena za lovački ispit izjednačava se s brojem muškaraca

Broj upita žena za lovački ispit izjednačava se s brojem muškaraca. 

Prema rezultatima Google Analyticsa za polaganje lovačkih ispita na www.lovackouciliste.com.hr zamjećen je demografski, prema spolu, podjednak broj interesa od strane žena i muškaraca. Iako ti podaci mogu biti i netočni, jer ovise o tome tko je na konkretnom računalu ili drugom uređaju kojim surfa prijavljen na Google, ipak vjerujemo da su rezultati približno točni. Kako saznajemo s www.lovackouciliste.com.hr prema broju kandidata još uvjek višestuko prevladavaju muški kandidati. Kako je trend u Europi i svijetu povećanja udjela žena u lovu, vjerujemo da će i konkretna realizacija novih lovaca poćete odražavati trendove samih upita kako je vidljivo na dijagramu.

Dobra kob novim lovkinjama i lovcima. Vaš Lovac.info 

Izvor: www.lovackouciliste.com.hr
Zadnja izmjena Nedjelja, 22 Ožujak 2015 12:54
K2 Items