Uspješno završio ciklus osposobljavanja mladih - novih lovaca i lovočuvara u Učilištu Ferdinand

Napisao  Ponedjeljak, 20 Srpanj 2015 18:32

U Učilištu Ferdinand u subotu 11. 7. održana je terenska nastava u lovištu VI/2 „Đurđevačka bilogora“ kojim gospodari Lovačka udruga „Ferdinand Lov“.

Polaznici osposobljavanja prvo su posjetili Lovište i Streljanu LD „Sokol“ Stupnik gdje su se polaznike voditelj streljane i glavni lovnik Ivica Žužić te predsjednik Vjekoslav Horvatinec upoznali s lovačkom kućom „Tri Hrasta“, trofejima i streljanom, funkcioniranjem streljačkih natjecanja i samog strelišta.

Nakon toga lovci su nastavili edukaciju u u lovištu VI/2 „Đurđevačka bilogora“ gdje je buduće lovce dočekao ručak i piće dobrodošlice, lovočuvar Darko Markač te predavači Đuro Sovilj, Mirjana Terek, Branimir Reindl, Mirko Ivković, i voditelj Učilišta Goran Šoić polaznicima osposobljavanja, budućim lovcima i lovkinjama vršili pregled lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, praćenje tragova divljači i životinja, te je održan pokazno edukativni lov za početnike.

Polaznici su pred kraj dana ostali osmatrati na lovačkim čekma, inače lovište posjeduje 65 otvorenih i 8 zatvorenih čeka, gdje je je većini budućih mladih lovaca izašla manja ili veća krda divljih svinja te su osjetili adrenalin pravog lova. Posebna zahvala glavnom lovočuvaru Darku Markaču koji je predstavio lovište i vidio jedan dio praktične nastave.

Idući dan održan je u prostorijama Učilišta u Kladju kraj Samobora i lovački ispit. U ovom ciklusu uspješno su završili ciklus predavanja osposobljavanja kadrova u lovstvu.  U Učilištu Ferdinand završen je ciklus predavanje za osposobljavanje kadrova u lovstvu, uspješno su položili 25 lovaca, 2 lovkinje i 4 lovočuvara.

Posebno se istaknuto polaznik Ivan Sedak - Benčić koji je pokazao zavidno znanje i pismeni i usmeni dio ispita riješivši s 100% točnošću.

Nakon uspješno okončanog pismenog i usmenog ispita, zakuska, lovački ručak organiziran je kao i uobičajeno u poznatom Samoborskom Izletištu Pavlin, lovački paprikaš te specijaliteti od divljači kod lovca Tomislava Koletića.

O Učilišu i Lovištu:


Učilištu Ferdinand provode se osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, pod vodstvom stručnih predavača (dipl.ing. šumarstva, dr. vet. med., dr. med., ing.lovstva i zaštite prirode). Posebnost Učilišta je u tome što se predavanja mogu pratiti iz udobnosti vlastitog doma! Naime, polaznicima je omogućeno praćenje nastave on-line uz naknadno pregledavanje svakog od predavanja.

Uz to, polaznici dobivaju na korištenje komplet literature i određene popuste kod partnera (popust na prvi lov, poklon bon za hosting web stranice), mogu vježbati pucanje u lovištima partnera a uz samu predavaonicu nalazi se gater s divljači.


Udruga Ferdinad lov gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha. To je državno otvoreno lovište broj VI/2 Đurđevačka Bilogora je lovište brežuljkastog tipa, odnosno na prijelazu nizinskog i brdskog tipa lovišta. Lovište se nalazi u Koprivničko - križevačkoj županiji i manjim dijelom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Lovište se nalazi 100 km ( 50 minuta vožnje autom ) od Zračne luke - Zagreb, te 70 km od grada Varaždina, između Bjelovara i Đurđevca u mjestu Hampovica. 

O dobrom gospodarenju svjedoće i fotografije iz lovišta i lovova:

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka. Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke. Lovište je prekriveno šumom u 80 % svoje veličine i to grab, hrast, bukva i lipa dok ostalih 20% čine polja i livade.

Godišnji odstrijel u lovištu je oko 270 divljih svinja, 58 grla srneće divljači, 19 grla jelenske divljači.

Fotografije s terenske nastave i lovačkog ispita.:

Zadnja izmjena Utorak, 21 Srpanj 2015 08:09
K2 Items