175

anketiranih

416

anketiranih

Upotrebljavate li noćne optike?

Kategorija Lov, autor Kuhada 8 years ago.

946

anketiranih

Zašto idete u lov?

Kategorija Lov, autor Dina 8 years ago.

556

anketiranih

Što nosite od čizama?

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.

327

anketiranih

Koju skupinu končanica preferirate?

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.

232

anketiranih

128

anketiranih

Posjećujete li Lovačke sajmove?

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.

183

anketiranih

372

anketiranih

Moj omiljeni gonič

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.

442

anketiranih

Moj omiljeni ptičar

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.

427

anketiranih

Najradije lovim divljač

Kategorija Lov, autor Kuhada 9 years ago.