Školovanja i predavanja lovstvo (85)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno…
Nastava 1. godine stručnog preddiplomskog Studija lovstvo i zaštite prirode počinje 10.10.2011. u 12 sati uvodnim predavanjem Dekana Veleučilišta, prof.dr.sc. Branka Wasserbauera i pročelnika Odjela lovstva i zaštite prirode, Krunoslava Pintur, dr. vet. med.. Uvodno predavanje će se održati u…
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek objavljuje   NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2011./2012. Na Poljoprivrednom fakultetu Osijek izvode se sveuĉilišni diplomski studiji u…
  Međunarodna konferencija o istraživanju, monitoringu i zaštiti sove utine Asio otus,  01-05. novembra 2011, Kikinda, Srbija Nauka u Srbiji, generalno, prolazi kroz velike finansijske teškoće ali se, isto tako, razvijaju i  neke njene grane potpuno neočekivano i iznenadno. Nakon…
U četvrtak, 24.02.2011., prof. dr. sc. Ivan Kos, predstojnik Katedre za ekologiju i zaštitu prirode na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani održao je gostujuće predavanje na temu „Lov i lovstvo u naše i buduće vrijeme“ . Predavanje je održano za…
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKUTrg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijekobjavljuje  NATJEČAJ za upis u I. godinu redovitog  (na teret MZOiŠ-a) te izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija u Osijeku u trajanju od 2 godine, na studijima: - Agroekonomika- Bilinogojstvo (smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja…
U prostorijama Aule senatorum (sale vijećnika) Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva 1881. u Zagrebu, Gajeva 6  održan je ''zeleni stol'' dana 02.07.2010. godine u 18 sati, sa temom: Lovačko streljaštvo u nas - jučer, danas, sutra  Temu je…
Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati sa koji se žele osposobiti za zvanje lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, da se mogu prijaviti na Lovački savez Međimurske županije, Gajeva 35 ,40 000 Čakovec. Predavanja za zvanje lovca i lovočuvara započinje 03.09. 2010.…
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023