Učilište Ferdinand odškolovalo nove lovce i lovočuvare

Napisao  Ponedjeljak, 31 Listopad 2016 14:29

U Učilištu Ferdinand u subotu 29. 10. održana je terenska nastava u lovištu VI/2 „Đurđevačka bilogora“ kojim gospodari Lovačka udruga „Ferdinand Lov“.

Polaznici osposobljavanja prvo su posjetili Lovište i Streljanu LD „Sokol“ Stupnik gdje su se polaznike voditelj streljane i glavni lovnik Ivica Žužić te predsjednik Vjekoslav Horvatinec upoznali s lovačkom kućom „Tri Hrasta“, trofejima i streljanom, funkcioniranjem streljačkih natjecanja i samog strelišta.

Nakon toga lovci su nastavili edukaciju u u lovištu VI/2 „Đurđevačka bilogora“ predavači Tomislav Rončević, Mirko Ivković, Igor Jaic Krasnik i voditelj Učilišta Goran Šoić polaznicima osposobljavanja, budućim lovcima i lovkinjama vršili pregled lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, praćenje tragova divljači i životinja, te je održan pokazno edukativni lov za početnike, gdje je je većini budućih mladih lovaca izašla manja ili veća krda divljih svinja te su osjetili adrenalin pravog lova.

Idući dan u nedjelju 30. listopada, održan je u prostorijama Učilišta u Kladju kraj Samobora i lovački ispit. U ovom ciklusu uspješno su završili ciklus predavanja osposobljavanja kadrova u lovstvu.  U Učilištu Ferdinand završen je ciklus predavanje za osposobljavanje kadrova u lovstvu.

Nakon uspješno okončanog pismenog i usmenog ispita, zakuska, lovački ručak organiziran je kao i uobičajeno u poznatom Samoborskom Izletištu Pavlin, Samoborske specijalite kod lovca Tomislava Koletića.

O Učilišu i Lovištu:


Učilištu Ferdinand provode se osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, pod vodstvom stručnih predavača (dipl.ing. šumarstva, dr. vet. med., dr. med., ing.lovstva i zaštite prirode). Posebnost Učilišta je u tome što se predavanja mogu pratiti iz udobnosti vlastitog doma! Naime, polaznicima je omogućeno praćenje nastave on-line uz naknadno pregledavanje svakog od predavanja.

Uz to, polaznici dobivaju na korištenje komplet literature i određene popuste kod partnera (popust na prvi lov, poklon bon za hosting web stranice), mogu vježbati pucanje u lovištima partnera a uz samu predavaonicu nalazi se gater s divljači.


Udruga Ferdinad lov gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha. To je državno otvoreno lovište broj VI/2 Đurđevačka Bilogora je lovište brežuljkastog tipa, odnosno na prijelazu nizinskog i brdskog tipa lovišta. Lovište se nalazi u Koprivničko - križevačkoj županiji i manjim dijelom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Lovište se nalazi 100 km ( 50 minuta vožnje autom ) od Zračne luke - Zagreb, te 70 km od grada Varaždina, između Bjelovara i Đurđevca u mjestu Hampovica. 

O dobrom gospodarenju svjedoće i fotografije iz lovišta i lovova:

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka. Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke. Lovište je prekriveno šumom u 80 % svoje veličine i to grab, hrast, bukva i lipa dok ostalih 20% čine polja i livade.

Godišnji odstrijel u lovištu je oko 270 divljih svinja, 58 grla srneće divljači, 19 grla jelenske divljači.


www.lovackouciliste.com.hr


Fotografije s terenske nastave i lovačkog ispita.:

Zadnja izmjena Ponedjeljak, 31 Listopad 2016 18:43
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023