Statistika u lovstvu i Sezona lova

Petak, 20 Studeni 2015 22:35

Lovci u 2014. odstrijelili 82.000 fazana, 16.800 srna, 4382 jelena... Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj lovaca u Hrvatskoj smanjen je prošle godine sa 65.399 na 62.704