Pravila lovačke kombinacije

Napisao  Petak, 10 Srpanj 2009 04:47

Pravilnik lovačkih kombinacija sa www.fitasc.com koji je priložio Danko Sinković. Mole se svi koji znaju francuski i/ili engleski da šalju ispravke na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 098 170 61 56 u Sv. Križu Začretju, 06.06.2008.

PRAVILA LOVAČKE KOMBINACIJE

1. siječnja 2009.

ovo je moj prijevod pravila koje se nalaze na www.fitasc.com
molim sve koji znaju francuski i/ili engleski da ispravke šalju na
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 098 170 61 56
u Sv. Križu Začretju, 06.06.2008.

Lektor: Bukovinski M.
Logistika: Krpan Z.

 

SADRŽAJ
1. Instalacije
 1.1 Strelište
  1.1.1 Lovački trap
  1.1.2 Lovački parkur
  1.1.3 Lovačka risanica
 1.2 Mašine
 1.3 Naprave za mašine
  1.3.1 Lovački trap
  1.3.2 Lovački parkur
 1.4 Putanje
  1.4.1 Lovački trap
  1.4.2 Lovački parkur
2. Glinene i papirnate mete
 2.1 Definicije
  2.1.1 Pojedinačna glinena meta (Lovački trap i Lovački parkur)
  2.1.2 Par meta (Lovački parkur)
  2.1.3 Istovremeni par (Lovački parkur)
  2.1.4 Mete za Lovačku risanicu
 2.2 Pojedinačna glinena meta (Lovački trap i Lovački parkur)
  2.2.1 Pogodak glinene mete
  2.2.2 Promašaj glinene mete
 2.3 Par (Lovački parkur)
  2.3.1 Pogodak/pogodak para
  2.3.2 Pogodak/promašaj, promašaj/pogodak i promašaj/promašaj para
 2.4 Istovremeni par (Lovački parkur)
  2.4.1 Pogodak/pogodak para
  2.4.2 Pogodak/promašaj, promašaj/pogodak i promašaj/promašaj para
 2.5 "Nova meta" (Lovački trap i Lovački parkur)
  2.5.1 "Nova meta" zbog oružja ili streljiva
  2.5.2 "Nova meta" zbog glinene mete
  2.5.3 Loše vrijeme
3. Gađanje kruga
 3.1 Definicija kruga
  3.1.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
  3.1.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.2 Grupe
 3.3 Provjera oružja
  3.3.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
  3.3.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.4 Stav za gađanje
  3.4.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
  3.4.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.5 Odvijanje natjecanja
  3.5.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap)
  3.5.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.6 Menu ili redosljed gađanja
  3.6.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap)
  3.6.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.7 Vrijeme za pripremu
  3.7.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap)
  3.7.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.8 Vrijeme izbacivanja mete
  3.8.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap)
  3.8.2 Gađanje lovačkom risanicom
 3.9 Držanje puške
  3.9.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački trap i Lovački parkur)
4. Oružje i streljivo
 4.1 Značajke oružja
  4.1.1 Sačmarice
  4.1.2 Risanice
 4.2 Trake i remeni
 4.3 Podešavanje ili zamjena puške
 4.4 Zastoj oružja
 4.5 Posuđivanje oružja
 4.6 Dijeljenje puške
 4.7 Streljivo
 4.7.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
 4.7.2 Gađanje lovačkom risanicom
5. Odjeća
 5.1 Osobna odjeća
 5.2 Brojevi
 5.3 Zaštita
6. Pravila odvijanja natjecanja
 6.1 Sigurnost
 6.2 Simulacija gađanja (ciljanje)
 6.3 Strijelac odsutan u vrijeme poziva
 6.4 Protesti
7. Sudjelovanje
8. Državne ekipe i pojedinačni strijelci
9. Žiri
10. Organizacijski odbor (vidi SPORAZUM)(?)
11. Službeni predstavnik organizatora (vidi SPORAZUM)(?)
12. Suci i zapisničari

 12.1 Suci
 12.2 Zapisničari i pomočnici
  12.2.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
  12.2.2 Gađanje lovačkom risanicom
13. Zapisnički list
 13.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
 13.2 Gađanje lovačkom risanicom
14. Kazne
 14.1 Kazne
15. Raspucavanje (shoot-offs)
16. Rječnik
17. Primjeri šema

 17.1 Za Lovački trap
 17.2 Za Lovački parkur

Općenito
Lovačka kombinacija je disciplina koja združuje gađanje glinenih meta sačmaricom i gađanje mirnih papirnatih meta i mete trčećeg vepra risanicom. Oblikovana je za provjeru vještine kompletnog lovačkog strijelca. Natjecanja u gađanju glinenih meta provode se na strelištima za Lovački trap i Lovački parkur. Natjecanja u gađanju Lovačkom risanicom provode se na strelištu od 100m za mirne mete i 50m za trčećeg vepra.
Uvjeti definirani ovim pravilima zahtijevaju se za međunarodna natjecanja.


1. INSTALACIJE
1.1 Strelište
1.1.1 Lovački trap
Pet streljačkih mjesta je napravljeno od kvadrata 1x1 m, međusobno razmaknutih dva do tri metra (mjereno od središta) i postavljenih 11m iza prednje linije trap mašine(mašina). 
1.1.2 Lovački parkur
Pet streljačkih mjesta je napravljano od kvadrata 1x1 m, međusobno razmaknutih tri do šest metara (mjereno od središta), postavljenih u ravnoj liniji iza i paralelno s područjem preleta glinenih meta (vidi Dodatak 1). Zbog sigurnosti na svako streljačko mjesto postavljen je graničnik kuta paljbe koji sprječava strijelca da cilja susjedno streljačko mjesto (vidi Dodatak 1).
1.1.3 Lovačka risanica 
Strelišta moraju zadovoljavati propise zemlje organizatora. Svako strelište mora biti opremljeno nasipima, blendama, svodovima itd. kako bi se zrna zadržala unutar strelišta.
Mirne mete se postavljaju na uređaj za povrat mete ili uređaj za elektronsko očitanje pogodka, na udaljenosti od 100m. Trčeći vepar se gađa na udaljenosti od 50m, u prozoru dugom 10m. Brzina se podešava tako da je meta vidljiva 2,5 sekundi.


1.2 Mašine
Lovački trap se gađa na pisti opremljenoj s:
- pet mašina,
- ili petnaest mašina koristeći samo 6., 7., 8., 9. i 10. mašinu,
- ili samo jednu mašinu s okomitom i vodoravnom promjenom.


Lovački parkur je opremljen s pet mašina.


1.3 Naprave za mašine
1.3.1 Lovački trap 
Mašine se upravljaju "fonopul-om" glasom aktiviranom napravom (električnom ili elektroničkom) s programatorom tako da svi strijelci imaju iste glinene mete u različitom redosljedu bez da znaju koja od pet mašina će izbaciti glinenu metu, elektronskim daljinskim upravljanjem ili ručno.

1.3.2 Lovački parkur 
Mašine mogu biti upravljane ručno, polu-automatskim sistemom (daljinskim upravljanjem) ili "fonopul-om" s ugrađenim vremenskim kašnjenjem od 0 do 3 sekunde.


1.4 Putanje
1.4.1 Lovački trap 
Mora postojati mogućnost prilagodbe putanja glinenih meta izbačenih u Lovačkom trapu da bi se mijenjali uvjeti gađanja. Dolet glinene mete je 60m, plus ili minus 5m, s najvećim kutom od 35 stupnjeva lijevo ili desno od osi strelišta. Određene su tri službene šeme da se naprave ta podešavanja (vidi Članak 17.1). Izbačena glinena meta mora, bez vjetra, imati putanju u skladu sa službenim šemama. Ta udaljenost se mjeri od ruba rova bez obzira na smjer. Ako je rov opremljen jednom mašinom s promjenama kuta razmatraju se samo granične vrijednosti
(kut i visina).
Krug sadrži 25 glinenih meta i mora biti moguće opaliti dva metka na svaku glinenu metu.

1.4.2 Lovački parkur 
Mašine mogu biti smještene u bilo kojem rasporedu i putanje moraju biti različite koliko je god moguće, ali uvijek mora biti jedna poprečna putanja s lijeva na desno, jedna poprečna putanja s desna na lijevo i jedna putanja odlazeće mete. Ostale dvije putanje mogu se slobodno izabrati između zeca, tornja, patke, dolazeće mete ili elise (vidi dodatak 3). Mora biti moguće opaliti dva hica na svaku metu sa pet streljačkih mjesta uzimajući u obzir potpunu sigurnost strijelaca i gledatelja. Sve putanje moraju prolaziti, u cijelosti ili djelomično, kroz tzv. područje "preleta" označeno kolcima visokim 70cm smještenim na četiri ugla pravokutnika širokog 30m i dubokog 20m, s osnovicom smještenom 4 do 6m ispred linije streljačkih mjesta.


2. GLINENE I PAPIRNATE METE
2.1 Definicije
2.1.1 Pojedinačna glinena meta (Lovački trap i Lovački parkur) 
Jedna glinena meta izbačena nakon poziva strijelca u skladu s važećim pravilima i prema odabranoj šemi.

2.1.2 Par meta (Lovački parkur) 
Dvije glinene mete iz jedne ili dvije mašine, prva pozvana od strijelca a druga izbačena na prvi hitac na prvu glinenu metu ( na report) s kašnjenjem od 0 do 3s plus vrijeme potrebno da se pojavi.
Par na hitac se ne pokazuje. Samo one glinene mete koje su već gađane kao pojedinačna meta mogu biti izbačene u paru.

2.1.3 Istovremeni par (Lovački parkur) 
Dvije glinene mete izbačene istovremeno iz jedne ili dvije mašine. U ovom slučaju par se pokazuje. Mete se mogu gađati proizvoljnim redom. Dva metka se mogu opaliti na istu metu. Na svakom streljačkom mjestu strijelac gađa ili (vidi Članak 17.2) tri pojedinačne mete i jedan par na hitac ili istovremeni par, ili pojedinačnu metu i dva para na hitac ili istovremena para.

2.1.4 Mete za Lovačku risanicu 
Četiri papirnate mete, gađane na 100m, su "DJV" tipa ili slične, razmaknute bar 1m. Trčeći vepar je standardna "DJV" meta dimenzija 76x132cm (Dodatak 4- slike papirnatih meta).
 
2.2 Pojedinačne glinene mete (Lovački trap i Lovački parkur)
Za natjecanje su dozvoljeni svi tipovi letećih meta. Boja letećih meta mora biti izabrana kako bi se mete jasno isticale od pozadine.

2.2.1 Pogodak glinene mete 
Pogodak je kad se od glinene mete, izbačene i gađane sukladno pravilima, barem jedan dio vidljivo odlomi. To se odnosi i na "fleš" glinene mete.
Dva metka mogu se opaliti na istu glinenu metu. Sudac mora pozvati "novu metu" ako oba metka opale istovremeno.

2.2.2 Promašaj glinene mete 
Promašaj je kad se od glinene mete, izbačene i gađane sukladno pravilima, ne odvoji vidljivi dio.


2.3 Par (Lovački parkur)
2.3.1 Pogodak/pogodak para 
Pogodak/pogodak u paru se desi kada su dvije glinene mete izbačene i strijelac ih pogodi u skladu s Člankom 2.1.1. Ako su obje mete u paru slomljene jednim hicem obje se boduju pogodak i pogodak.

2.3.2 Pogodak/promašaj, promašaj/pogodak i promašaj/promašaj para 
Sudac mora promašaje oglasiti glasno i jasno ili koristiti drugi način čujan strijelcima tako da oni mogu odmah protestirati ako smatraju potrebnim.
Ako strijelac ne opali na drugu glinenu metu u ispravnom paru rezultat hica na prvu glinenu metu se boduje i drugi hitac se oglasi "promašaj". Ako strijelac ne opali na prvu glinenu metu zbog iznenađenja ili je nije vidio rezultat prve glinene mete je "promašaj i nova meta". Kako se druga glinena meta ne može izbaciti dok nije opaljen hitac par će biti ponavljan dok se ne dozna rezultat druge glinene mete. Kada strijelac u paru opali oba hica na istu glinenu metu rezultat se boduje i ne pogođena glinena meta se boduje kao "promašaj".


2.4 Istovremeni par (Lovački parkur)

2.4.1 Pogodak/pogodak para 
Pogodak/pogodak u paru se desi kada su dvije glinene mete izbačene i strijelac ih pogodi u skladu s Člankom 2.1.1. Ako su obje mete u paru slomljene jednim hicem obje se boduju pogodak i pogodak.

2.4.2 Pogodak/promašaj, promašaj/pogodak i promašaj/promašaj para 
Sudac mora promašaje oglasiti glasno i jasno ili koristiti drugi način čujan strijelcima tako da oni mogu odmah protestirati ako smatraju potrebnim.
Ako strijelac ne opali na ispravan par bez valjanog razloga, obje glinene mete se boduju "promašaj"


2.5 "Nova meta" (Lovački trap i Lovački parkur)
Svaku glinenu metu treba gađati. Ako sudac smatra da glinena meta nije izbačena ispravno može oglasiti "nova meta" i ponovo je izbaciti.


2.5.1 "Nova meta" zbog oružja ili streljiva 

Zastoj
Tip
Odluka
Dva hica istovremeno
(dvostruko opaljenje)
Na pojedinačnu glinenu metu(*)
Na prvu glinenu metu u paru na hitac
Na istovremeni par
Na par na ponavljanje (rafal)
"nova meta", glinena meta se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
Zatajenje prvog hica
Na pojedinačnu glinenu metu(*)
Na par na hitac
Na istovremeni par
Na par na ponavljanje (rafal)
"nova meta", glinena meta se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
"nova meta", par se ponavlja
Zatajenje drugog hica Na pojedinačnu glinenu metu(*)
Na par na hitac
Na istovremeni par
Na par na ponavljanje (rafal)
"nova meta", glinena meta se ponavlja
glinena meta može se slomiti samo drugim hicem i boduje se promašaj ako je slomljena prvim hicem
"nova meta", par se ponavlja
rezultat prvog hica se boduje
"nova meta" , par se ponavlja
"nova meta" , par se ponavlja
(*) Isto se primjenjuje na Lovački trap.
2.5.2 "Nova meta" zbog glinene mete

Donja tablica primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
- ako je izbačena slomljena glinena meta;
- ako glinena meta nije izbačena iz prave mašine;
- ako su dvije glinene mete izbačene iz mašina na istom streljačkom mjestu;(?)
- ako glinena meta nije pravilne boje, veličine ili tipa;
- ako sudac putanju proglasi nepravilnom;
- ako je glinena meta izbačena više od 3s nakon sučeve naredbe;
- ako strijelac nije pozvao glinenu metu;
- ako sudac odluči da je strijelac očito bio ometen;
- ako sudac ne može donijeti odluku o glinenoj meti.
Tip Odluka
Pojedinačna glinena meta(*)
"nova meta", glinena meta se ponavlja
Zec se slomi nakon promašaja prvim hicem, a prije drugog hica "nova meta" zec se ponavlja
Glinena meta može biti slomljena samo drugim hicem i boduje se promašaj ako je slomljena prvim hicem
Prva glinena meta u paru na hitac "nova meta", par se ponavlja
Par na hitac ako prva meta (ili njen dio) slomi drugu metu prije nego strijelac opali drugi hitac "nova meta", par se ponavlja
Rezultat prve mete se boduje.
Druga glinena meta para na hitac "nova meta", par se ponavlja
Rezultat prvog hica se boduje.
Istovremeni par "nova meta", par se ponavlja
Par na ponavljanje (rafal) "nova meta", par se ponavlja
(*)Isto se primjenjuje na Lovački trap.


2.5.3 Loše vrijeme 
Nema "nove mete" zbog lošeg vremena.
U svim ostalim slučajevima svaka slomljena glinena meta se boduje "pogodak" i svaka promašena glinena meta se boduje "promašaj".
Ne boduju se glinene mete gađane nakon što sudac jasno najavi "novu metu".


3. GAĐANJE KRUGA


3.1 Definicija kruga


3.1.1 Gađanje lovačkom sačmaricom 
Svaki krug se sastoji od 25 glinenih meta.


3.1.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Krug se sastoji od 4 serije po 5 metaka na 4 mete.


3.2 Grupe
Grupa je sastavljena od 6 strijelaca za sve discipline.
 
3.3 Provjera oružja

3.3.1 Gađanje lovačkom sačmaricom 
Provjera oružja je dozvoljena samo na streljačkom mjestu određenom za tu namjenu i osiguranom na organizatorovu odgovornost.

3.3.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Provjera oružja je dozvoljena samo na streljačkom mjestu određenom za tu namjenu i osiguranom na organizatorovu odgovornost.


3.4 Stav za gađanje
3.4.1 Gađanje lovačkom sačmaricom 
Gađa se iz stojećeg stava. Strijelac mora imati stopala unutar granica streljačkog mjesta.

3.4.2 Gađanje lovačkom risanicom
Stav ovisi o meti:
1. Meta srnjaka se gađa iz stojećeg stava s puškom oslonjenom na jednu stranu stupa.
2. Meta sjedeće lisice gađa se iz ležećeg stava s rukom koja podupire prednji dio puške
oslonjenom samo na lakat.
3. Meta divojarca se gađa iz stojećeg stava s puškom oslonjenom na štap.
4. Meta vepra se gađa iz stojećeg stava s ispruženom rukom ili savijenim laktom, bez naslona.
(Dodatak 2 - stavovi za gađanje lovačkom risanicom)


3.5 Odvijanje gađanja
3.5.1 Gađanje lovačkom sačmaricom ( Lovački parkur i Lovački trap) 
Kad gađanje počinje 5 natjecatelja mora biti spremno, po jedan na svakom streljačkom mjestu. Šesti natjecatelj, na mjestu za čekanje iza streljačkog mjesta br. 1, mora biti spreman da zauzme mjesto natjecatelja br. 1 kad on napusti streljačko mjesto, itd. Strijelac br. 1 ne smije napuniti pušku dok mu sudac ne da dozvolu za početak gađanja. Ostali strijelci ne smiju zatvoriti njihove napunjene puške dok prethodni strijelac nije gađao svoju(e) metu(e). U svakom slučaju puške se smiju puniti samo usmjerene prema zoni gađanja.
Kad je natjecatelj spreman gađati poziva izbacivanje mete s "pull" ili "go". Nakon gađanja svaki natjecatelj mora čekati da sljedeći strijelac završi prije nego zauzme njegovo mjesto.
Nakon gađanja strijelac se ne smije okretati prije nego otvori i isprazni pušku.
Ne smije se rukovati puškama dok je osoblje ispred streljačkih mjesta.
Nakon gađanja sa streljačkog mjesta br. 5 strijelci s njihovim otvorenim i isprežnjenim puškama moraju odmah ići na mjesto za čekanje, iza streljačkog mjesta br. 1. Nakon gađanja zadnje glinene mete u krugu svi strijelci moraju ostati na njihovim mjestima dok zadnji natjecatelj gađa i sudac oglasi "gađanje završeno".

3.5.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Nakon što završi seriju od 5 hitaca na papirnatu metu svaki strijelac mora ostati na mjestu na strelištu dok ostali strijelci u grupi ne završe serije od 5 hitaca na svoje mete.


3.6 Menu ili redoslijed gađanja glinenih meta

3.6.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap) 
Putanje moraju biti pokazane prvom strijelcu u svakoj grupi prema rasporedu mašina s lijeva na desno. Ako je gađanje prekinuto više od 5 minuta za vrijeme kruga zbog tehničkog zastoja, potrebno je ponovo pokazati putanje.
Prije početka svakog kruga Lovačkog trapa sudac mora reći puleru, jasno i glasno, broj strijelaca u grupi tako da se programator može namjestiti za dati broj (šest, pet, četiri ili tri strijelca). Ako gađanje počne bez da je puler ispravno namjestio programator za broj strijelaca u grupi, strijelci neće imati isti broj glinenih meta. Kad primjeti da se to događa sudac mora odmah zaustaviti gađanje. Rezultat gađanih meta se prihvaća i sudac postavlja brojčanik na ispravan broj nazočnih strijelaca (šest, pet, četiri ili tri) i gađanje se nastavlja na točci na kojoj je prekinuto.
Menu za svako streljačko mjesto Lovačkog parkura mora biti jasno prikazan ispred svakog strijelca i menu za sva streljačka mjesta mora biti prikazan velikim slovima (vidljivim sucu i puleru) između streljačkih mjesta 3 i 4. Menu glinenih meta je isti za sve strijelce na svakom streljačkom mjestu.

3.6.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Ovisno o instalaciji prvo natjecanje je gađanje mete srnjaka, drugo sjedeće lisice, treće nepomičnog divojarca i četvrto vepra ili trčećeg vepra.


3.7 Vrijeme za pripremu
3.7.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap) 
Strijelac mora biti spreman za gađanje odmah kad je pozvan i mora imati sa sobom potrebnu
opremu i streljivo da gađa puni krug u 25 minuta. Svaki strijelac ima 10 sekundi za pozivanje svoje glinene mete nakon hica na prethodnu glinenu metu. Ako strijelac ne pozove metu unutar tog vremena sudac će ga opomenuti i dati mu drugih 10 sekundi da pozove glinenu metu. Ako to ne učini gađanje će se bodovati "promašaj". Gađanje se odvija bez prekida osim onih predviđenih programom ili uzrokovanih tehničkim poteškoćama, premda u izvanrednim okolnostima sudac može prekinuti gađanje zbog iznenadnog jakog pljuska ili nevremena za koje se čini da će trajati kratko. Žiri mora biti obaviješten o postojanju tog prekida.

3.7.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Strijelac mora biti spreman za gađanje odmah kad je pozvan i mora imati sa sobom potrebnu opremu i streljivo za gađanje cijelih serija. Svaki strijelac ima 30 minuta za gađanje serija na 4 mete.
3.8 Vrijeme izbacivanja mete
3.8.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap) 
Kad strijelac pozove glinenu metu ona mora biti izbačena odmah u Lovačkom trapu i unutar 3 sekunde u Lovačkom parkuru.

3.8.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Meta trčećeg vepra se mora pojaviti unutar 3 sekunde od strijelčevog poziva.


3.9 Držanje puške
3.9.1 Gađanje lovačkom sačmaricom (Lovački parkur i Lovački trap) 
Dok čeka metu(e) strijelac treba biti u stojećem stavu s vrhom kundaka koji dodiruje tijelo ispod vodoravne linije označene na strijelčevom prsluku 25 cm ispod sredine osi ramena (vidi skicu ispod), i zadržati taj položaj spuštene puške do pojave mete(a).

U paru na hitac ili istovremenom paru strijelac može samo između prve i druge glinene mete držati pušku kako želi. Kad se pojavi(e) glinena(e) meta(e) strijelac mora opaliti s puškom oslonjenom o rame.


4. ORUŽJE I STRELJIVO


4.1 Značajke oružja
Korišteno oružje mora biti u skladu s važećim zakonom o oružju. Mora se moći kupiti i ne smije biti prepravljeno u cijelosti ili djelomično.

4.1.1 Sačmarice 
Sve sačmarice s glatkim cijevima s najmanjom duljinom cijevi od 66cm i najvećim kalibrom 12, prodane u slobodnoj prodaji, su dozvoljene osim:
- Poluautomatske puške bez sustava za vođenje izbačenih praznih čahura;
- Pušaka opremljenih s otpuštajućim okidačem.
Poluautomatske puške su dozvoljene ali moraju biti punjene s najviše dva metka. Moraju biti ispražnjene pri svakoj promjeni streljačkog mjesta.
Ne daje se prednost strijelcima koji koriste puške kalibra manjeg od 12.
4.1.2 Risanice
Dozvoljene su standardne risanice u skladu s važećim zakonodavstvom u dotičnoj zemlji.
Ne smiju težiti više od 5kg (zajedno s optičkim ciljnikom) i moraju imati najmanji kalibar .22 Hornet. Korištenje ubrzice je dozvoljeno. Sve neobične naprave za ublažavanje trzaja su zabranjene (obloge, protu-trzajne, plinske kočnice, itd). Kundak i kapa kundaka moraju biti ne podešavajuće. Sve puške se provjeravaju prije i za vrijeme natjecanja. Opetuše i poluautomatske risanice moraju se koristiti kao jednometne risanice i moraju biti ručno punjene hitac po hitac (mjere pušaka moraju odgovarati zadanim - vidi crtež risanice u Dodatku 5).
Dozvoljeno povećanje optičkog ciljnika je neograničeno.


4.2 Trake i remeni
Trake i remeni su zabranjeni.


4.3 Podešavanje ili zamjena puške
Zamjena puške, u cijelosti ili djelomično, zamjenjivog čoka ili cijevi nije dozvoljena za vrijeme kruga ali je dozvoljena između pojedinačnih meta i parova. Zamjena optičkog ciljnika nije dozvoljena za vrijeme natjecanja.


4.4 Zastoji oružja
U slučaju zastoja oružja, bez obzira na uzrok, strijelac mora ostati stajati, oružja usmjerenog prema zoni gađanja, bez otvaranja puške ili diranja kočnice, dok sudac ne pregleda pušku.
Puška se mora smatrati neispravnom ako:
- ne može biti opaljena potpuno sigurno;
- ako ne pripali barutno punjenje;
- ako ne izbaci praznu čahuru zbog mehaničkog problema u poluautomatskoj pušci;
- ako istovremeno opali oba hica.
U tim slučajevima, strijelcu je dopušteno, bez kazne, da u istom krugu još dva puta gađa drugu metu bez uzimanja u obzir zamjenu puške. Treći i sljedeći put kad puška ne radi ispravno smatra se promašajem.
Sljedeći slučajevi se ne računaju kao zastoji i sudac će bodovati izbačenu glinenu metu:
- pogrešno rukovanje strijelca;
- ležište metka ne napunjeno ili napunjeno praznim čahurama;
- zakočena puška.
U slučaju više sile strijelac može, s pristankom suca, napustiti svoju grupu i završiti krug u vrijeme koje odredi sudac ili žiri.


4.5 Posuđivanje oružja
Ako sudac ocjeni da se zastoj ne može pripisati strijelcu i da se puška ne može brzo popraviti, strijelac može, uz dozvolu suca, koristiti drugu pušku pod uvjetom da je može nabaviti unutar 3 minute od proglašenja njegove puške neispravnom.


4.6 Dijeljenje puške
Dva strijelca u istoj grupi ne mogu koristiti istu pušku.


4.7 Streljivo
Samo komercijalno proizvedeno streljivo je dozvoljeno. Sve naprave za raspršivanje sačme ili miješanje sačme različitih promjera je zabranjeno. Korištenje crnog baruta, obilježavajućih metaka i ponovno punjenih metaka u međunarodnim natjecanjima Lovačkom sačmaricom je zabranjeno. Sudac može uzeti dva metka iz puške jednog ili više strijelaca tako da žiri može provjeriti poštovanje pravila.
Dozvoljeno je ručno punjeno (ponovno punjeno) streljivo za lovačku risanicu.

4.7.1 Gađanje lovačkom sačmaricom 
Meci moraju biti punjeni s najviše 28 grama sačme, s odstupanjem od +2%. Sačma mora biti kuglasta, istih dimenzija i največeg promjera 2,5mm, s odstupanjem od +0,1mm.
4.7.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Zabranjena su zrna s potpunom košuljicom.


5. ODJEĆA


5.1 Osobna odjeća
Strijelac mora pristupiti streljačkom mjestu odjeven u lovačku odjeću kakva se nosi u njegovoj zemlji (prsluk). Majica mora imati barem kratke rukave, s ili bez kragne, ali barem se mora nositi majca sa okovratnikom ili pulover. Strijelac ne smije biti golih prsiju ispod prsluka. Nošenje neučvršćene obuće nije dozvoljeno iz sigurnosnih razloga. Da bi učestvovali u natjecanjima strijelci se moraju dosljedno pridržavati gornjih pravila.


5.2 Brojevi
Svaki strijelčev broj mora biti nošen u potpunosti i biti vidljiv. Svakom strijelcu koji ne nosi potpuni broj biti će naređeno da odmah napusti strelište i žiri može odlučiti da ga isključi iz natjecanja.


5.3 Zaštita
Zaštita vida i sluha je obavezna za sve (strijelce i prateće osobe u blizini strelišta). Streljačke rukavice su dozvoljene.
Korištenje odjevnih pomagala kao što su podstave, podstavljene jakne, ublažavajući sustavi, pojasevi je zabranjeno.


6. PRAVILA ODVIJANJA NATJECANJA


6.1 Sigurnost
Svim puškama, čak i ispražnjenim, mora se rukovati s najvećom pažnjom i na osobnu odgovornost korisnika. Risanice se moraju nositi otvorene i ispražnjene. Puške s fiksnim cijevima ( poluautomati, opetuše, "Darne"sustavi, itd) moraju imati otvoren zatvarač i moraju se nositi s ustima cijevi usmjerenim gore ili dolje. Kad strijelci ne koriste svoje puške moraju ih smjestiti uspravno u ormare za oružje ili slična mjesta.
Puške drugih strijelaca ne smiju se dirati bez njihovog pristanka.
Bilo koji strijelac koji rukuje napunjenom puškom bez dozvole suca prije naredbe "počni gađanje" ili nakon naredbe "prekini gađanje" može biti kažnjen opomenom i isključenjem iz natjecanja u slučaju ponovljenog prekršaja.
U slučaju prekida gađanja, puške moraju biti odmah otvorene i ne smiju biti zatvorene ili napunjene prije nego sudac dopusti nastavak gađanja.
Strijelci i ostale osobe u neposrednoj blizini streljačkih mjesta moraju koristiti štitnike za uši ili drugu prikladnu zaštitu od buke.

6.2 Simulacija gađenja (ciljanje) 
Oponašanje gađanja nije dozvoljeno na strelištima ili izvan njih. Strijelcu nije dozvoljeno
nišanjenje ili pucanje na mete drugih strijelaca. Također je zabranjeno namjerno nišanjenje ili pucanje na žive životinje. Strijelac može biti kažnjen za bilo koji slučajni hitac.


6.3 Strijelac odsutan u vrijeme poziva
Bilo koji strijelac koji se ne pojavi pred sucem prije prvog hica u krugu njegove grupe, nakon što je bio prozvan tri puta biti će kažnjen gubitkom kruga 25 glinenih meta ili 20 zrna.
Za bilo kojeg strijelca koji ne pristupi natjecanju ili ga napusti bez davanja žiriju valjanog razloga smatrati će se da se nesportski ponaša. Disciplinska komisija će odrediti kaznu krivom strijelcu na svom sljedećem sastanku.


6.4 Protesti
Ako se strijelac ne slaže s odlukom suca o njegovom hicu mora odmah protestirati podizanjem ruke i govoreći "protest" ili "prigovor". Sudac mora odmah prekinuti gađanje i , nakon savjetovanja s pomoćnim sucima, obznaniti svoju konačnu odluku. Ni pod kojim uvjetima se ne može pregledavati glinena meta da se vidi da li je pogođena ili ne. Strijelci iz grupe nisu ovlašteni da interveniraju ili izražavaju svoje mišljenje o sučevim odlukama. Strijelci se mogu žaliti žiriju da ospore sučevu odluku. Žalba mora biti podnesena pismeno i popraćena depozitom, određenim od žirija prije natjecanja, koji se vraća strijelcu ako je žalba prihvaćena od žirija, u kom slučaju žiri može podučiti suca da promjeni svoje buduće odluke ili odredi novog suca ili, konačno, promjeni sučevu odluku. Žalba se ne može podnijeti protiv sučeve odluke u sljedećim slučajevima:
- Gađanje lovačkom sačmaricom:
- hitac oglašen "pogodak" ili "promašaj";
- putanja oglašena ispravnom ili "nova meta";
- glinena meta izbačena unutar vremena sukladno pravilima.
- Gađanje lovačkom risanicom:
- bodovanje hica 10, 9 ili ...nula.


ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH NATJECANJA

7. SUDJELOVANJE
Strijelac kojeg prijavi nacionalni savez, pripadnik Fitasc-a, može sudjelovati u natjecanjima. Strijelac mora imati državljanstvo zemlje čiji savez predstavlja.
Svaki učesnik mora biti osiguran.
Imena strijelaca i njihovih zamjena moraju biti poznata barem 4 tjedna prije početka natjecanja. Pristupanjem natjecanju strijelac prihvaća pravila i odriče se svih pravnih argumenata.


8. DRŽAVNE EKIPE I POJEDINAČNI STRIJELCI
Nacionalni savez može prijaviti državnu ekipu sastavljenu od 6 strijelaca i 6 pojedinačnih strijelaca. Samo 5 najboljih rezultata se boduje za rezultat ekipe. Ako nacionalni savez prijavi samo 5 strijelaca u ekipi bodovati će se svih 5 rezultata. Ako država sudjeluje s manje od 5 strijelaca oni će biti razvrstani kao pojedinačni strijelci.
Cijela ekipa mora početi zajedno svaki krug natjecanja. Početne ekipe će odrediti organizator izvlačenjem pod nadzorom jednog ili više članova žirija.
Svi prijavljeni strijelci moraju učestvovati u oba tipa natjecanja, tj.:
- sačmarica: 50 glinenih meta u Lovačkom parkuru i 50 glinenih meta u Lovačkom trapu;
- risanica: 40 hitaca (dva puta po 20) tj. pet hitaca po papirnatoj meti (srnjak, lisica, divojarac
i vepar ili trčeći vepar).

Broj bodova:
- risanica: 400 bodova ( 40 hitaca po 10 bodova);
- sačmarica: 400 bodova ( 100 glinenih meta po 4 boda);
- pojedinačni maksimum: 800 bodova;
- ekipni maksimum: 4000 bodova.

Ako država učestvuje s manje od 12 strijelaca, nepopunjena pojedinačna mjesta biti će ponuđena državi koja organizira natjecanje.

Svaki član ekipe natječe se i za pojedinačni poredak. Samo ukupni rezultat 5 najboljih strijelaca boduje se za ekipu.

Naslov Evropskog ili Svjetskog prvaka biti će dodijeljen samo za Lovačku kombinaciju, pojedinačno i ekipno. Također će biti nagrađeni:
- na Svjetskom prvenstvu: Svjetski kup za Lovačku risanicu i Lovačku sačmaricu,
pojedinačno i ekipno;
- na Evropskom prvenstvu: Evropski kup za Lovačku risanicu i Lovačku sačmaricu,
pojedinačno i ekipno.
 
Natjecanje
Naslov
Državna
ekipa
Pojedinačni
strijelac
Lovačka
risanica
Lovačka
sačmarica
Lovačka
risanica
bodovi
Lovačka
sačmarica
bodovi
Ukupni
bodovi
Svjetsko
Svjetski prvak Lovačka kombinacija
5 strijelaca


200
hitaca
500
glinenih
meta
2 000
2 000
4 000
Svjetsko
Svjetski prvak Lovačka kombinacija


1
40
hitaca
100
glinenih
meta
400
400
800
Svjetsko
Svjetski kup
Lovačka risanica
5 strijelaca


200 hitaca


2 000


2 000
Svjetsko
Svjetski kup Lovačka sačmarica
5 strijelaca
500 glinenih meta


2 000
2 000
Svjetsko
Svjetski kup
Lovačka risanica


1
40 hitaca


400


400
Svjetsko
Svjetski kup Lovačka sačmarica


1


100 glinenih meta


400
400
Evropsko
Evropski prvak Lovačka kombinacija
5 strijelaca


200
hitaca
500
glinenih
meta
2 000
2 000
4 000
Evropsko
Evropski prvak Lovačka kombinacija


1
40
hitaca
100
glinenih
meta
400
400
800
Evropsko
Evropski kup Lovačka risanica
5 strijelaca


200 hitaca


2 000


2 000
Evropsko
Evropski kup
Lovačka sačmarica
5 strijelaca
500 glinenih meta


2 000
2 000
Evropsko
Evropski kup Lovačka risanica


1
40 hitaca


400


400
Evropsko
Evropski kup
Lovačka sačmarica


1


100 glinenih meta


400
400
Grand Prix
Lovačka kombinacija


1
40
hitaca
100
glinenih
meta
400
400
800
Grand Prix
Lovačka risanica


1
40 hitaca


400


400
Grand Prix
Lovačka sačmarica


1


100 glinenih meta


400
400
 
 
9. ŽIRI

Međunarodna natjecanja nadgleda žiri sastavljen od predstavnika svih zemalja koje učestvuju s državnom ekipom, a čiji je Predsjednik Predsjednik Saveza koji organizira natjecanje ili njegov predstavnik.

Žiri može donositi pravovaljane odluke samo u nazočnosti Predsjednika ili njegovog predstavnika, uz četvrtinu članova. Žiri donosi odluke većinom nazočnih članova s tim da u slučaju jednakog broja glasova glas Predsjednika žirija daje prevagu.

Svaki član žirija mora nositi identifikacijske oznake koji nabavlja organizator.

Zadatak žirija je:
- da provjeri državne/međunarodne licence sudaca i , ako nema dovoljno sudaca, odabere
natjecatelje koji će suditi kao dodatni suci na preporuku predstavnika Državnih saveza ili
organizatora natjecanja;
- da su pravila natjecanja primijenjena tijekom gađanja, uključujući provjere oružja, streljiva i
meta tehničkim provjerama;
- da odgovori na proteste;
- da odluči o potrebnim kaznama svakom strijelcu koji ne poštuje pravila ili se ponaša na
nesportski način (Članak 13).

Članovi žirija i suci su odgovorni za provjeru, prije početka gađanja, da instalacije udovoljavaju specifikacijama i da su pripreme provedene pravilno i učinkovito.

U slučaju nužde (npr. rizik od prekida gađanja na dulje vrijeme), dva člana žirija odabrana od Predsjednika mogu donijeti izvanrednu odluku, s pristanom suca, čije će potvrđivanje odlučiti žiri.

Predsjednik žirija mora osigurati da su uvijek barem dva člana žirija nazočna na svim strelištima.

Žiri može smanjiti broj meta u slučaju više sile i u tom slučaju strijelci mogu tražiti povrat novca za glinene mete koje nisu gađali na osnovi naplate za serije za vježbe.

Na svakom međunarodnom natjecanju stvara se prizivni sud da raspravi prigovore strijelaca ili Fitasc-a odlukama žirija. Prizivni sud sastoji se od Predsjednika Fitasc-a (ili njegovog predstavnika), Predsjednika tehničke komisije (ili njegovog predsjednika) i Predsjednika žirija (ili njegovog predstavnika). Prizivni sud se stvara u isto vrijeme kada i žiri.


10. ORGANIZACIJSKI ODBOR (VIDI DOGOVOR)
Organizacijski odbor određuje proceduru izvlačenja u dogovoru sa žirijem. Sastav grupa i
redoslijed gađanja se izvlači prije natjecanja u dogovoreno vrijeme tako da mu mogu nazočiti predstavnici država učesnica. Grupe se sastavljaju od 6 strijelaca (najmanje od 3 za raspucavanje /shoot-offs/). Ovisno o broju strijelaca, žiri može odlučiti da sastavi dvije skupine grupa koje gađaju ujutro ili poslijepodne, s promjenom redoslijeda svaki drugi dan.


11. SLUŽBENI PREDSTAVNIK ORGANIZATORA
Službeni predstavnik organizatora je Predsjednik saveza koji organizira natjecanje ili njegov predstavnik.


12. SUCI I ZAPISNIČARI


12.1 Suci
Službujući suci se zaklinju da će:
- poštovati pravila i osigurati njihovo poštivanje;
- donositi odluke pošteno i objektivno;
- zanemariti svoje klupske i regionalne odanosti;
- biti blizu strelištu na mjestu koje im omogućuje prosudbu poštivanja pravila pod optimalnim
uvjetima;
- oglasiti svoje odluke jasno i dovoljno glasno da ih strijelci čuju;
- pažljivo saslušati prigovore strijelaca;
- imati pri sebi važeća pravila.

Gađanje nadgleda glavni sudac s važećom sudačkom i saveznom licencom koji jasno signalizira za svaku glinenu metu da li će biti bodovana "pogodak" ili "promašaj". Rezultati gađanja papirnatih meta oglašuje sudac u nazočnosti strijelca na mjestu određenom za tu namjenu.

Sudac i njegovi pomoćnici, pod nadgledanjem žirija, primjenjuju pravila, osiguraju sigurnost nazočnih gledatelja i osiguravaju da gledatelji ne ometaju strijelce.

Sa članovima žirija, suci su odgovorni za provjeru, prije početka gađanja, da instalacije odgovaraju specifikacijama i da su pripreme provedene pravilno i učinkovito.

Suci i druge zadužene službene osobe su odgovorne za davanje naredbe "početak gađanja",
"prekini gađanje", "isprazni" i sve ostale upute potrebne za glatki tijek gađanja. Suci također osiguravaju provođenje naredbi i sigurno rukovanje oružjem.

Glavni sudac donosi odluke samostalno. Svaki pomoćni sudac s različitim mišljenjem treba podići ruku da informira glavnog suca, koji će tada donijeti konačnu odluku, ili će prije toga konzultirati drugog pomoćnog suca. Strijelci iz grupe nisu ovlašteni da interveniraju ili izraze svoje mišljenje o sučevoj primjeni pravila ili odluci.

Odmah nakon svakog kruga rezultati se provjeravaju i uspoređuju. Ako se zapisnici ne podudaraju, samo oni koji se podudaraju s tablom su važeći. Nakon te provjere, sudac glasno proglašava rezultate kruga tako da ga strijelci mogu čuti. Svaki strijelac mora provjeriti i potpisati konačni rezultat prije nego napusti strelište. Nakon tih formalnosti neće se prihvaćati pritužbe.


12.2 Zapisničari / Pomoćnici
12.2.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
Sucu pomažu tri pomoćna suca izabrana među natjecateljima iz prethodne grupe. Strijelci ne mogu odbiti tu dužnost ako su određeni ali sudac ima pravo prihvatiti zamjenu od ostalih natjecatelja.
Svaki strijelac koji odbije biti pomoćni sudac ako je određen ili dođe na mjesto uočljivo kasno može biti kažnjen.

Jedan pomoćni sudac mora biti sa svake strane strelišta na mjestu s kojeg može promatrati cijelo područje gađanja. Treći pomoćni sudac mora biti uz tablu da javno bilježi sučeve odluke i informira strijelce.

12.2.2 Gađanje lovačkom risanicom 
Rezultate ustanovljuje određeni sudci kad se mete donesu do mjesta određenog za tu namjenu.


13. ZAPISNIČKI LIST
Koriste se standardni Fitasc zapisnički listovi (univerzalni list za trap za Lovački trap i list za Compak Sporting za Lovački parkur).


13.1 Gađanje lovačkom sačmaricom
Zapisnički list popunjavaju strijelci 1,3 i 5 iz prethodne grupe na sučevu odgovornost. Sudac određuje jednog strijelca da samo zapisuje njegove odluke. "Promašaj" se označava "O" a "pogodak" se označava "X" ili"/" (vidi Dodatak 6 - listovi za Lovački parkur i Lovački trap).


13.2 Gađanje lovačkom risanicom
Rezultate zapisuje sudac na mete i ukupni rezultat se zapisuje na zapisnički list koji parafira svaki strijelac.
14. KAZNE
Za sve strijelce koji učestvuju u natjecanju smatra se da su upoznati s ovim pravilima i obvezali su se pridržavati ih se. Nadalje oni se slažu da prihvate sankcije i bilo koje druge posljedice kršenja pravila i neispunjavanja sudačkih odluka.


14.1 Kazne
Ako strijelac koristi puške ili streljivo koje ne odgovara Člancima 4.1, 4.2 i 4.8 svi hici opaljeni takvim puškama ili streljivom će se smatrati "promašaj"-em.
Bilo koji strijelac koji se ponaša na način koji sudac smatra opasnim može biti isključen iz natjecanja nakon jednog upozorenja.
Ako strijelac napusti svoju grupu bez valjanog razloga, tj. bez jednog od razloga navedenih u važećim pravilima ili bez razloga prihvaćenog i odobrenog od strane suca, sve preostale glinene mete za gađanje u njegovom krugu biti će mu bodovane kao "promašaj". Sudac će prijaviti svaki ponovljeni prekršaj žiriju. Ako sudac ili član žirija smatra da natjecatelj namjerno kasni gađati ili se nesportski ponaša stvar može prijaviti žiriju.


15. RASPUCAVANJE (shoot-offs)
U slučaju neriješenog rezultata poredak se određuje brojeći grupe obrnutim redom od redoslijeda gađanja, prije nego raspucavanjem. U slučaju neriješenog rezultata za jedno od prva tri pojedinačna mjesta u natjecanju, raspucava se za svaki krug i kategoriju kompletan krug Lovačkog parkura i kompletna serija gađanja vepra (slobodnom rukom). Ako je rezultat neriješen gađa se novi krug Lovačkog parkura s jednim metkom po glinenoj meti. Prvi promašaj u sljedećem krugu eliminira strijelca ako su strijelci imali isti broj glinenih meta. Za poredak ispod trećeg mjesta strijelci koji imaju isti rezultat se poredaju računajući grupe obrnutim redom od redoslijeda gađanja.

Raspucavanje se provodi u skladu s gornjim pravilima premda prazna mjesta u grupi nisu popunjena.

Kada raspucavanje ne počne u unaprijed određeno vrijeme strijelac mora ostati u vezi s žirijem tako da je spreman za gađanje za manje od 15 minuta nakon poziva. Ako se ne pojavi unutar tog vremena smatrati će se da je odustao.


16. RJEČNIK
Grupa: Grupa od najviše 6 slučajno izvučenih strijelaca koji gađaju
istovremeno na istoj instalaciji.
Krug: Krug sadrži gađanje 25 glinenih meta ili 20 metaka na 4 mete.
Mašina: Mašina ili naprava za izbacivanje meta.
Fonopul: Akustička naprava pomoću koje se mašina okida strijelčevim glasom.
Hitac: Odgovara opaljenju jednog metka.
Rov: Iskop ispred strelišta gdje se nalaze mašine.
Glinena meta: Leteća meta.
Putanja: Linija u prostoru koju slijedi meta.
Meta: Papirnata meta s likom životinje.
 

17. PRIMJERI ŠEMA
17.1 LOVAČKI TRAP

Primjer meni-a za krug s tri pojedinačne mete i jednim parom
Streljačko mjesto

1

2

3

4

5

Pojedinačne
F (standard)
F (standard)
F (standard)
F (standard)
F (standard)
mete
A (mini)
A (mini)
A (mini)
A (mini)
A (mini)
 
B (zec)
B (zec)
B (zec)
B (zec)
B (zec)
Par
F/C (CF)
F/C (CF)
F/C (CF)
F/C (CF)
F/C (CF)
Primjer menu-a s jednom pojedinačnom metom i dva para
 
 
Pojedinačna meta
D ("patka")
D ("patka")
D ("patka")
D ("patka")
D ("patka")
Par (CF)
A (mini)/B(zec)
A (mini)/B(zec)
A (mini)/B(zec)
A (mini)/B(zec)
A (mini)/B(zec)
Par (sim)
C("šljuka")/
D("patka)
C("šljuka")/
D("patka)
C("šljuka")/
D("patka)
C("šljuka")/
D("patka)
C("šljuka")/
D("patka)

17.2 LOVAČKI PARKUR
Primjeri dizajna parkura
 

Šema 1

MAŠINA BR.

KUT

VISINA NA 10 M

DULJINA

1
22° desno
1.7 m
60 m
2
12° desno
2.2 m
55 m
3

2.5 m
60 m
4
12° lijevo
3.0 m
55 m
5
22° lijevo
3.5 m
60 m

Šema 2

MAŠINA BR.

KUT

VISINA NA 10 M

DULJINA

1
28° desno
3.5 m
55 m
2
15° desno
2.5 m
60 m
3

1.0 m
55 m
4
15° lijevo
2.5 m
60 m
5
28° llijevo
3.5 m
55 m

Šema 3

MAŠINA BR.

KUT

VISINA NA 10 M

DULJINA

1
35° desno
1.0 m
60 m
2
22° desno
2.0 m
55 m
3

3.5 m
60 m
4
22° lijevo
2.5 m
55 m
5
35° lijevo
1.0 m
60 m


DODATAK 1
LOVAČKI PARKUR


GRANIČNIK KUTA PALJBE (PREPORUČENI DIZAJN)

Streljačko mjesto izrađeno od obojenih PVC cijevi promjera 50mm
Ravne cijevi + spojna koljena
Cijeli donji dio napunjen vodom ili pijeskom ili učvršćen za zemlju


DODATAK 2
STAVOVI ZA GAĐANJE LOVAČKOM RISANICOM


DODATAK 3
GLINENE METE

SL.1 ZEC                             SL.4 SUPER MINI

SL.2 ŠLJUKA                              SL.5 STANDARD

SL.3 MINI                              SL.6 FLEŠ

SL.7 ELISA

DODATAK 4
PAPIRNATE METE


TRČEĆI VEPAR


DODATAK 5
DIZAJN RISANICE


DODATAK 6
ZAPISNIČKI LIST LOVAČKOG PARKURA


ZAPISNIČKI LIST LOVAČKOG TRAPA
Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023