Lovačke udruge - društva Hrvatske (47)

Lovački Savez  Bjelovarsko- bilogorske županije izradio je svoj web portal, šesti je to Županijski lovački savez u Hrvatskoj  koji se predstavlja na Internetu. Na stranici se mogu naći novosti iz Lovačkih udruga članica Saveza, podaci svih lovišta, podaci o samom…
Lovačko društvo "Klek" Ogulin odnedavna ima svoje web stranice, koje su postavljene s namjerom informiranja samih članova o radu društva, no isto tako i s namjerom pružanja informacija o lovu i radu LD "Klek" svim zainteresiranim posjetiteljima, od kojih su…
ŠIROKO POLJE - Početak organiziranog lovstva u Širokom Polju seže u daleku 1905. godinu kada je Stjepan Dvoržak privukao još nekoliko mještana, da bi samim tim i osnovao lovačko društvo. Kroz proteklo vrijeme društvo se bavilo, i danas bavi uzgojem,…
Hrvatsko lovačko društvo "Jelen" Lipik odnedavna ima svoje web stranice, koje su postavljene s namjerom informiranja samih članova o radu društva, no isto tako i s namjerom pružanja informacija o lovu i radu HLD "Jelen" svim zainteresiranim posjetiteljima, od kojih…
Lovačko društvo "SRNA"  Lupoglav djeluje od 1946. godine, kada se grupa entuzijasta i ljubitelja lova i prirode okupila i osnovala lovačko društvo. Po osnivanju, društvo odmah gospodari lovištem, u kojem se nalazi znatan broj fazanske divljači i zečeva, a u…
Lovački Savez  Međimurske županije odlučio se za izradu svojeg web portala, četvrti je to Županijski lovački savez u Hrvatskoj  koji se predstavlja na Internetu. Na stranici se mogu naći novosti iz Lovačkih udruga članica Saveza, podaci svih lovišta, podaci o…
Lovačko društvo "Jastreb" osnovano je davne 1936. godine te neprekidno radi i egzistira do danas. Rad nije prekidan ni u Domovinskim ratu kada su kao branitelji dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i neovisne Hrvatske. Do Domovinskog rata društvo je…
Lovačko društvo čiji počeci datiraju  nešto prije  1926. godine, a osnivačka skupština lovaca s područja Kukuljanova i Škrljeva u novom ustroju društva održana 1. ožujka 1995. godine u prostorijama LS Primorsko-goranske županije. LD Kamenjarka lovozakunik je županijskog lovišta VIII/128 PONIKVE-GRADINA…
MOLVE - Bogatstvo i ljepota prirode okolice Molvi pogodna je za uzgoj sitne i krupne divljači te razvoj lovnog turizma. Prekrasne hrastove šume, vrbaci uz Dravu, te plodne njive ispresjecane potocima i šumarcima dio su lovišta udruge Fazan Molve. Takvi…
Na području Gerova djeluje lovačko društvo Tetrijeb koje se brine o divljači na tom području. Lovište (Županijsko lovište VIII/111 Kupički vrh) zauzima prostor oko naselja Gerova i Plešce u Primorsko - goranskoj županiji. Široki dlan gerovske udoline, opkoljen vijencem visokih…
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023