Lovačke udruge - društva Hrvatske (47)

Lovačko društvo - udruga Jelen Skrad - Ravna Gora djeluje u Primorsko - goranskoj županiji.  Na području općine Delnice. Zakupnik je državnih lovišta: Broj VI/5 - Rudač Broj  Višnjevica Lovište "Rudač" u površini od 4.035 hektara i lovište  "Višnjevica" s…
Lovačka udruga "Fazan" Špišić Bukovica djeluje u Virovitičko-podravskoj županiji. Zakupnik je zajedničkog otvorenog lovišta: Broj II - "Špišić Bukovica" Lovište "Špišić Bukovica" prostire se na 8563 ha. Lovište se nalazi se na katastarskoj općini Špišić Bukovice i pruža se od…
Lovačka udruga 'Jelen' - Koprivnica - Draganovec djeluje na Bilogori desetak km južnije od Koprivnice. Većim djelom u Koprivničko-križevačkoj županiji , te manjim dijelom na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zakupnik je državnog lovišta: Broj VI/5 - Novigradska planina Lovište Novigradska planina…
Lovačka udruga "Srndać" Virovitica djeluje u Virovitičko-podravskoj županiji. Zakupnik je zajedničkog otvorenog lovišta: Broj I - "Virovitica" Lovište "Virovitica" se sastoji od 34000 ha lovnih i 3250 ha nelovnih površina. Lovište se proteže u teritorijalnim granicama grada Virovitice u nizinskom…
Lovačka udruga "Galeb"  Našice djeluje na području Osječko-Baranjske županije. Ima trenutno zakupljeno jedno lovište. Lovište "RIBNJAK". Lovište je smješteno jo u istočnom dijelu Republike Hrvatske i u zapadnom dijelu Osječko-Baranjske županije. Teritorijalno je na području općina Našice i Đurđenovac. Smješteno…
Lovačko društvo „Jelen“ Divuša djeluje na području Sisačko-moslavačke županije, oba njegova lovišta nalaze se na području Općine Dvor, prostorno jedne od najvećih općina u RH (505 km2). Samo lovište je omeđeno s jedne strane s državnom granicom s BIH i…
Lovačko društvo «Družac» Bosiljevo djeluje na terenu Karlovačke županije a na samom ulasku u Gorski Kotar, omeđeno gorskim lancem Družac-Rizine-Gradišće-Privis, te rijekom Kupom sa sjeverne, i rijekom Dobrom s juga. Lovačko društvo «Družac» Bosiljevo gospodari s dva lovišta : Zajedničko otvoreno…
Stranica 5 od 5
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023