Lovačke udruge - društva Hrvatske (47)

Lovačko društvo ORAO iz Ličkog mjesta Dabar, osnovano je 1980/81 godine. Osnivači su bili Veljko Čuturilo i 8 clanova L.D.. Društvo je tada osnovano zbog pojave prevelikog krivolova u šumama u okolici Dabra. Sjedište LD ORAO je lovački dom u…
KLOŠTAR IVANIĆ - Lovačko društvo "Srndać" iz Kloštar Ivanića jedno je od najstarijih društava na području Otoka Ivanića. Društvo je osnovano 15. kolovoza 1946. godine. Članstvo Društva čini pretežno domicilno stanovništvo s područja Kloštar Ivanića i okolnih sela.
LIPOVEC LONJSKI - Povijest lovstva u selu Lipovcu ima duboke korijene i tradiciju. Prije Drugog svjetskog rata nekolicina lovaca iz Lipovca osniva lovačku udrugu, prvu u tom kraju na prostoru bivše općine Ivanić Grad. Danas zajedno s lovcima iz Poljanskog…
Lovački Savez  Karlovačke županije odnedavno ima svoju web stranicu, treći je to u Hrvatskoj  Županijski lovački savez koji se predstavlja na Internetu. Web stranica je prezentacijskog tipa sa podacima u nekoliko rubrika. Na stranici se mogu naći novosti iz Lovačkih…
Lovačka udruga “Bilo“ Velika Pisanica osnovana je davne 1946 godine. Osnovna djelatnost udruge je uzgoj divljači, lov i lovni turizam, zaštita prirode (posebice šumskih područja). U udruzi su trenutno aktivna 32 člana koji brinu i o Lovnoj kući smještenoj uz…
Lovačko društvo "Jelen" Našice osnovano je 25. 10. 1945. godine. Godine 1972. jedan dio članova je osnovao LD "Galeb" i počeo gospodariti nizinskim dijelom lovišta , a LD "Jelen" je nastavio gospodariti sa manjim dijelom nizinskog lovišta i pretežno brdskim…
Lovački Savez  Brodsko-posavske županije odnedavno ima svoju web stranicu, drugi je to u Hrvatskoj  Županijski lovački savez koji se predstavlja na Internetu. Web stranica je prezentacijskog tipa sa mnoštvom pregledno plasiranih podataka. Na stranici se mogu naći karte i podaci…
Lovačko društvo "Kobac" Vladislavci naslijednik je lovačkog društva "Hrastin" iz Hrastina, koje je osnovano 1945. godine. Kako se u ono vrijeme na ovom području djelovala dva društva : lovačko društvo "Hrastin" i lovačko društvo "Jarac" s članovima iz Dopsina i…
Lovačka udruga “Jelen” Mala Kapela pristupila je izradi web stranice svoje udruge, vjerujemo da će po završetku radova to biti jedna od najljepših i najinformativnijih stranica jednog lovačkog društva.  Članovi i gosti posjetitelji stranice  moći će pronaći informacije za njihovo…
Lovačka udruga “Dinara” Knin postoji već više od 100 godina. Lovišta su im različite konfiguracije, od polja na 200 m/nm, do planine na 1831 m/nm (Dinara - najviši vrh Hrvatske). Njihovo lovišta: otvoreno lovište XV/6, Dinara; zajedničko lovište XV/124, Knin;…
K2 Items

-

 ssso hunting202023

so hunting232023 2

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023