Zakonodavstvo (113)

Donosimo vam dio teksta prenesenog iz Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini. Svake godine ministar poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (NN 82/2013 i 148/2013) donosi Naredbu…
Izgledno je da će Zakon o lovstvu doživjeti veće promjene, devet godina od njegova donošenja. Povjerenstvo za izmjene i dopune Zakona o lovstvu predložilo je slijedeće promjene koje ovdje ukratko donosimo. Konačni prijedlog Zakona izraditi će stručne osobe iz Ministarstva poljoprivrede.…

Sporost sudova i EU

Ponedjeljak, 31 Ožujak 2014 00:05
Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama propisano je da svaki građanin ima pravo na pošteno, nepristrano i blagovremeno suđenje. Jedno od temeljnih ustavnih načela koje reguliraju prava i slobode građana, a usklađeno je s Europskom konvencijom o ljudskim pravima…

EU i uvoz trofeja

Ponedjeljak, 24 Ožujak 2014 00:33
Ulaskom Hrvatske u EU znatno su se pooštrili kriteriji za uvoz trofeja iz stranih destinacija. Posljednje pošiljke naših lovaca koji su lovili u stranim lovištima su prošle sito i rešeto Europskih pravila koje odnedavno vrijede i kod nas. Istinito je da…

Europska unija i lovstvo

Srijeda, 19 Ožujak 2014 00:08
Što slijedi hrvatskom lovstvu i lovcma ulaskom u europsku zajednicu? Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski lovci baštine pravnu stečevinu Europske unije koja se odnosi na uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. A koja je to pravna stečevina i baština koju  se…
Nepoznavanje ili bar blaže nerazumijevanje odredaba Zakona o lovstvu i podzakonskih akata donesenih od stra­ne resornog ministra na te­melju ovlaštenja po tom istom Zakonu dovodi do tragiko­mičnih situacija kod pojedi­nih lovoovlaštenika (poglavi­to ako je riječ o lovačkim udrugama). Nije mali broj…
Odlukom Upravnog suda u Rijeci iz 2012. godine zauzeto je stajalište da rješenja kojim se od državljana Republike Hrvatske oduzima lovačko oružje zbog prestanka jednog od uvjeta iz čl. 10. Zakona o oružju moraju biti potpuno usklađena s odredbama Zakona…
Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu: u Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. se mijenja i glasi:  »(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno…
Ne može biti lovac onaj koji gotovo kao na strelištu odstreljuje divljač koja se nije ni adaptirala na prostor u koji je tek puštena. Lovačka etika podrazumijeva da se lovi divljač koja slobodno živi u prirodi, koja ima šansu i priliku…
Ako vam je lovoovlaštenik darovao divljačinu (u skladu s lovačkim običajima) a nije vam dao potvrdu o porijeklu divljači, nemojte prihvatiti takav dar! Jedan od najljepših i najdojmljivijih lovačkih običaja jest da lovac lovcu daruje sitnu divljač ili meso odstrijeljene krupne…
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno