Zakonodavstvo (113)

Neusklađenost sudske prakse od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske kada su u pitanju presude vezane uz naknadu štete od divljači nastale njihovim istrčavanjem na javne prometnice te srazom s motornim vozilom rezultirala je različitim, gotovo apsurdnim, presudama pojedinih općinskih i…

Lovstvo i lovačke organizacije

Nedjelja, 26 Travanj 2015 17:29
Zaštita prirode i očuvanje okoliša za nas danas, a sutra za naše potomke temelj su opstanka flore i faune, zemlje, vode i zaraka - i nas samih

Zbogom oružje, zbogom uspomene

Nedjelja, 12 Travanj 2015 17:05
Trajno onesposobljeno oružje je i dalje oružje ili samo opasna stvar za uspomenu?
U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja, obavijestiti…
Ovim pregledom utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje, a prema Pravilniku.
Kao dio demokratske baštine europ­ske pravne stečevine svakako je institut potpune i pune pravne rehabilitacije državljana Republike Hrvat­ske - lovaca koji su pravomoćno bili osuđe­ni za pojedini prekršaj ili kazneno djelo.
Poslove usluga prepariranja divljači može obavljati fizička osoba pod uvjetom da za to ima stručne kvalifikacije tj. da je osposobljena za obavljanje tih poslova kod javne ustanove koja za takve poslove ima ovlaštenje, primjerice, obrtničke škole ili pučka otvorena učilišta.
PODSJETIMO novina iz 2012. godine: Svi hrvatski lovci bez obzira na to gdje su, kada i pred kojom javnom ustanovom ili udrugom građana položili lovački ispit, ispit za lovočuvara ili ocjenjivača lovačkih trofeja moći će postati članovi Hrvatskog lovačkog saveza…
U siječnju ove godine stupla su na snagu dva nova Pravilnika vezana na novi "Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/14 na snazi od 01.01.2015." PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU 02.01.2015. PRAVILNIK O SADRŽAJU I…
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno