Zakonodavstvo (113)

Presuda općinskog suda u Sinju iznenadila lovce! Staro rimsko pravničko načelo iura novit curia (sud poznaje pravo) zaglavni je kamen cjelokupnog pravnog sustava europskih suvremenih država. Na žalost to načelo ne može se doslovno primjeniti na suce u Republici Hrvatskoj koji…
Analizirajući dostupne za­pisnike o očevidu  policij­skih postaja, a vezano uz prometne nezgode i nesre­će koje su rezultat sraza između divljači i motornihvozila, u činjeničnom opisu istih, a i u dispozitivima odluka nadležnih sudova uočava se jezično neprihva­tljiv izričaj „divljač je…

Donošenje presude u razumnom roku

Ponedjeljak, 04 Kolovoz 2014 00:00
Dugotrajno suđenje ne može se smatrati ni poštenim ni pravednim jer stranke ne mogu ostvariti svoja prava, bilo da se radi o vjerovniku (tužitelju) bilo pak o tuženiku (obvezniku naknade štete). Ustavno načelo poštenog i pravednog suđenja te donošenja sudske odluke…
Tumačenjem i primjenom odredbi raznih Zakona i Pravilnika može se zaključiti da predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu ne smiju primati darove. To bez obzira na njihovu vrijednost ili usluge dane bez naknade ukoliko se…
Polovicom lipnja u Briselu je donešen važan sporazum o suživotu velikih zvijeri i ljudi. Navedenu platformu o kvalitetnijem suživotu velikih zvijeri i ljudi potpisalo je osam velikih organizacija koje djeluju na području Europe a među njima su i dvije lovačke…
Je li postojeći Zakon o oružju prestrog? Izučavajući zakonske propise koji su regulirali pravo hrvatskih lovaca glede nabavljanja, držanja i nošenja lovačkog oružja i streljiva od 1852. godine do 2014. godine može se zaključiti da su postojeća zakonska rješenja važećeg…
Zbog dugotrajnosti sudskih postupaka (od dvije do tri godine), a u kojem razdoblju lovci ne mogu izvršavati pravo lova, ostaje im pravo da nakon odluka upravnih sudova protiv RH pokrenu postupak za naknadu štete kako materijalne tako i nematerijalne kao…
Donosimo vam pročišćeni tekst naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge (NN, broj 16/14 i 34/14).
Parlament je ustanovio je zabrana lova sa živim pticama kao mamcima neopravdana i neutemeljena iz slijedećeg razloga: određene skupine žele zabraniti takav lov zbog vlastitih uvjerenja usmjerenih protiv lova i lovstva a ne zbog interesa samih životinja.
U Republici Hrvat­skoj su zaštićene prirodne vrije­dnosti propisane Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11). Na temelju njega poimence Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09), to je 70.000 hr­vatskih lovaca dužno da se s…
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno