Divljač je dobro od interesa za državu

Napisao/la  Ponedjeljak, 18 Kolovoz 2014 11:50

Presuda općinskog suda u Sinju iznenadila lovce! Staro rimsko pravničko načelo iura novit curia (sud poznaje pravo) zaglavni je kamen cjelokupnog pravnog sustava europskih suvremenih država. Na žalost to načelo ne može se doslovno primjeniti na suce u Republici Hrvatskoj koji sude u postupcima za naknadu štete od divljači i na divljači.

Presuda općinskog suda u Sinju iznenadila lovce! Staro rimsko pravničko načelo iura novit curia (sud poznaje pravo) zaglavni je kamen cjelokupnog pravnog sustava europskih suvremenih država. Na žalost to načelo ne može se doslovno primjeniti na suce u Republici Hrvatskoj koji sude u postupcima za naknadu štete od divljači i na divljači.

Da je tome tako dokazuje i potvrđuje presuda Općinskog suda u Sinju 2-P-307/12 od 7. ožujka 2014. godine. Naime, u toj presudi Sud tvrdi da je divljač vlasništvo ovlaštenika prava lova. Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lovstvu divljač je, naime, javno dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja se može i sa kojom se može gospodariti jedino i isključivo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o lovstvu.

Kakva je sigurnost građana i kako može funkcionirati pravni poredak jedne uljuđene, demokratske i suvremene države ako oni koji su pozvani na zaštitu Ustavom proklamiranih prava i sloboda, posebno ustavnog načela i prava građana na pristup sudu, na pošteno i pravedeno suđenje ako suci ne poznaju materijalno pravne propise Republike Hrvatske, njen Ustav i Međunarodne konvencije koje je ratificirao Sabor Republike Hrvatske.

Vjerujemo da će Vrhovni sud Republike Hrvatske te članovi sudbenog vijeća koji biraju suce kao neovisno tijelo kod biranja kandidata za suce voditi računa da se biraju najsposobniji, najmoralniji i najstručniji kadrovi.

Mladan Vidović, mag.iur.

Objavljeno i u: Dobra kob, srpanj 2014

Zadnja izmjena Nedjelja, 17 Kolovoz 2014 17:54
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno