DNK metodom utvrđivanje kojoj životinjskoj vrsti pripada meso

Napisao/la  Petak, 22 Kolovoz 2014 11:13

Prema ustaljenoj sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj, odgovor na pitanje od koje životinjske vrste (divljači) potječe meso može se jedino i isključivo utvrditi DNK metodom, koja se, sukladno s pravilima struke, može provesti u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu odnosno kod nadležnih veterinarskih institucija ili Zavoda za javno zdravstvo. 

Policijski djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i lovni inspektori, kada svaki u području svoje nadležnosti obavljajti nadzor provođenja odredbi Zakona o oružju, odnosno Zakona o lovstvu, moraju se s osobitom pozornošću skrbiti da ne prekorače svoje ovlasti, poglavito kada utvrđuju pojedine činjenice i okolnosti koje mogu imati presudan utjecaj glede odgovora je li počinjen prekršaj prema Zakonu o lovstvu, odnosno kazneno djelo protuzakonitog lova prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske.

Sama činjenica da su organoleptičkim pregledom zaključili da se radi o mesu divljači nema i ne može imati težinu dokaza bilo u prekršajnom bilo u kaznenom postupku.

Prema ustaljenoj sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj, odgovor na pitanje od koje životinjske vrste (divljači) potječe meso može se jedino i isključivo utvrditi DNK metodom, koja se, sukladno s pravilima struke, može provesti u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu odnosno kod nadležnih veterinarskih institucija ili Zavoda za javno zdravstvo.

Ako lovni inspektor Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu podigne optužni prijedlog protiv vozača motornog vozila zbog navodno počinjenog prekršaja opisanog u članku 74. st. 1. Zakona o lovstvu (NN, 140 05.. 75/09.) a kažnjivo po čl. 100. st. 1. točka 6. u svezi s čl. 98. st. 1. točka 12. Zakona o lovstvu bez pribavljenog nalaza i mišljenja nadležne ustanove koja je ovlaštena za utvrđivanje kojoj životinjskoj vrsti pripada privremeno oduzeto izrezano meso koje se prevozilo u motornom vozilu, prekršajni sud neće moći donijeti osuđujuću presudu jer je biće tog prekršaja u činjenici da se prevozi meso od divljači bez potvrde o podrijetlu.

Kako policijski djelatnici i lovni inspektori nemaju tih stručnih znanja i vještina, izostao je i glavni dokaz o počinjenju prekršaja koji se stavlja na teret vozaču (lovcu) osobnog motornog vozila. Ako policijski djelatnik i lovni inspektor sumnjaju da se radi o svježem mesu od divljači, tada ga moraju privremeno oduzeti i odmah i bez odgađanja poslati na analizu u nadležnu ustanovu .

Svako drugačije postupanje znači nesavjestan rad u službi.

objavljeno i u: Glas lova i ribolova, veljača 2014

Mladan Vidović, mag.iur.
Zadnja izmjena Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2014 09:18
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno