U lovstvu nema ‘sitnih’ prekršaja

Napisao/la  Srijeda, 29 Listopad 2014 09:40

Blagodati zakona o prekršajima mimoišle odgovorne osobe i ovlaštenike prava lova. Novčane kazne premašuju 15.000 kuna pa se ne može primjeniti zakonska mogućnost umanjenja za 50 posto ako se plate na licu mjesta.

Blagodati Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Narodne novine 39/13,157/13) ne mogu se primijeniti na ovlaštenike prava lova, odgovorne osobe kod ovlaštenika prava lova ni stručne osobe za provođenje lovnogospodarskih osnova kod lovoovlaštenika.

Naime člankom 245. Prekršajnog zakona a u svezi članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona koji je stupio u pravnu krijepost 1. siječnja ove godine naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja odnosi se samo na prekršaje za koje je zapriječena novčana kazna do 2.000 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi i do 15.000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte.

Blagodat ovih propisa sastoji se u činjenici da ukoliko se predviđena novčana kazna plati na licu mjesta ili u roku od tri dana od dana počinjenja prekršaja onda se ista umanjuje za 50 posto propisane novčane kazne za pojedini prekršaj uz obvezu počinitelja da potvrdu o plaćenoj kazni dostavi nadležnom državnom tijelu koje je utvrdilo počinjeni prekršaj.

Kako su kaznenim odredbama članka 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o lovstvu (Narodne novine 140/05, 75/09) propisane novčane kazne koje znatno premašuju iznos od 15.000 kuna onda se blagodat umanjenja novčane kazne za 50 posto uz uvjet plaćanja na licu mjesta odnosno u roku od tri dana ne može primijeniti na prekršaje iz ovog Zakona.

Također valja naglasiti da prema postojećim zakonskim rješenjima iz članka 93., 94. i 95. Zakona o lovstvu lovni inspektor ne može izdati prekršajni nalog. Temeljem članka 95. točka 7. propisano je da ako lovni inspektor utvrdi kako je povredom propisa počinjen prekršaj ili kazneno djelo dužan je bez odgode a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora podnijeti optužni prijedlog ili podnijeti kazenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela.

Nužno je da se prilikom izmjena i dopuna ili donošenja novog Zakona o lovstvu daju ovlaštenja lovnim inspektorima da mogu u pojedinim slučajevima izdavati obvezne prekršajne naloge.

Barem za lakše prekršaje iz oblasti lovstva uz niže propisane novčane kazne kako bi se osiguralo da i lovoovlaštenici i odgovorne osobe kod lovoovlaštenika budu u ravnopravnom položaju s ostalim počiniteljima prekršaja.

objavljeno i u: Dobra kob, siječanj 2014

Mladan Vidović, mag.iur.
Zadnja izmjena Subota, 15 Studeni 2014 14:07
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno