Pravda je zadovoljena kada se vrati oružje

Napisao/la  Ponedjeljak, 29 Prosinac 2014 06:46

Čim je lovac pravomoćno oslobođen u kazne­nom ili prekršajnom postupku, policija mu pušku mora vratiti i nema zapreke da i dalje ima pravo na njezino držanje i nošenje.

Neusklađenost zakonskih propisa u Hrvatskoj u području lovstva te držanju i nošenju lovačkog oružja za lov, postupanje lovnog inspektora, djelat­nika policijskih postaja i uprava, a poglavito zbog različitih presuda redovitih, odnosno prekršajnih sudova, dovodi do povrede prava osobnosti i ljudskih prava uopće lovaca.

Jedan od takvih primjera jest i činjenica da kada bilo općinski, županijski ili prekršajni sudovi donesu osuđujuću presudu u odnosu na hrvatskog državljanina - lovca te u svom dispozitivu nalože policijskoj postaji, odnosno upravi da se izvrši povrat oružja koje je privremeno oduzeto, policija neće ispoštovati tu odluku suda pozivajući se pri tome na odredbe Zakona o oružju (NN 63/07, 146/08, 59/12), pravdajući svoje ponašanje da su kod građanina prestali uvjeti iz čl. 10. citiranog zakona.

Ovakvo postupanje policijskih djelatnika dvojbeno je s aspekta podjele vlasti. No, kada su u pitanju presude i odluke sudova u kojima je građanin oslobođen za kazneno djelo, odnosno prekršaj koji mu je stavljen na teret, Ministarstvo unutarnjih poslova preko nad­ležne policijske uprave ni u takvim slučajevima građaninu - lovcu neće vratiti lovačko oružje koje će mu biti oduzeto u upravnom postupku iako za takvo postupanje ne postoji uporište ni u jed­nom zakonskom propisu.

Upravni sudovi i Visoki upravni sud, kao i Ustavni sud, zauzeli su stajalište da se u slučajevima kada je građanin (lovac) pravomoć­no oslobođen u kaznenom, odnosno prekršajnom postupku, da mu se oružje obvezno mora vratiti te da nema zapreke da i dalje bude nositelj prava na držanje i nošenje lovačkog oružja.

Kako, nažalost, ti postupci izuzetno dugo traju (čak do tri godine), lovci su prikraćeni u ostvarivanju svoje gospodarske djelatnosti u području lovstva. Vođenje postupka za nadoknadu štete bilo imovinske ili neimovinske, traje također do pet godina i onda, obeshrabreni tim činjenicama, lovci ni krivi ni dužni trpe štetu koju nikada nitko neće nadoknaditi. Duševne boli i patnje zbog neopravdana oduzimanja lovačkog oružja i streljiva ostav­ljaju trajne posljedice na zdravlje hrvatskog lovca.

objavljeno i u: Dobra kob, svibanj 2014

Mladan VIDOVIĆ, mag.iur.
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno