Stradavanje divljači uslijed vršidbe žitarica

Napisala  Nedjelja, 28 Lipanj 2015 12:24

Srpanj je vrijeme otkosa većine žitarica u Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu. Na žalost, to je vrijeme, gledano prema statističkim podacima, kada dolazi i do najvećeg ugrožavanja, ozljeđivanja i usmrćivanja divljači posebno mladunčadi kako dlakave, tako i pernate divljači.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednih zemljišta često svjesno i namjerno zanemaruju svoju zakonsku obvezu da prilikom podizanja ljetine (poljoprivrednih kultura) moraju u dogovoru, suradnji i koordinaciji s predstavnicima ovlaštenika prava lova poduzimati preventivne mjere istjerivanja divljači te da na poljoprivrednim strojevima ugrade zaštitne naprave (plašilice) koje će istjerati divljač s površina koje se obrađuju.
Gotovo nema slučaja da vlasnici ili korisnici poljoprivrednih kultura o namjeri kosidbe obavijeste ovlaštenike prava lova, a još je manji slučaj da na svoje kombajne, kosilice i slične strojeve ugrade plašilice radi zaštite divljači.
Očito je da oni na taj način nanose štetu ne samo ovlašteniku prava lova, već prije svega Republici Hrvatskoj, s obzirom na to da je divljač dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Stoga su ovlaštenici prava lova dužni u smislu članka 86. Zakona o lovstvu protiv takvih nesavjesnih poljodjelaca pokrenuti postupak radi naknade štete na divljači, a sve radi propusta njihovih obveza iz članka 79. istog Zakona.

Za sporove glede naknade štete koja se počini na divljači nadležan je redovni mjesni nadležni sud na području kojeg je lovište, odnosno na kojem se nalazi poljoprivredno zemljište gdje je uslijed nepravilnog i nepropisnog korištenja poljoprivrednih strojeva došlo do štete.
Lovočuvarska služba stoga je dužna, a sukladno svojim pravima i obvezama, biti danonoćno u lovištu za vrijeme intenzivnih poljoprivrednih radova, jer praksa je pokazala da vlasnici i korisnici zemljišta ne prijavljuju štetu koju nanesu na divljači prilikom podizanja poljoprivrednih kultura.
Kako je vrijeme kombajniranja žitarica neposredno nakon donošenja na svijet mladunčadi divljači bilo dlakave bilo pernate, postotak ozljeđivanja ili usmrćivanja divljači izuzetno je velik pa je nužno poduzimati preventivne mjere, jer u protivnom dolazi se pod udar kaznenih odredbi Zakona o lovstvu iz članka 98. stavak 1. točka 3., za koju je predviđena i novčana kazna u iznosu od 20.000 do 50.000 kn.

Objavljeno i u Glas lova i ribolova srpanj/2014, Autor: Mladen Vidović, mag.iur.

Zadnja izmjena Nedjelja, 28 Lipanj 2015 12:39
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno