NATJEČAJ za upis redovitog te izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija na PFOS u Osijeku

Napisao  Utorak, 21 Rujan 2010 09:07

logo-pfos-120.jpglogo-zavod_102.jpgSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek
objavljuje  NATJEČAJ

za upis u I. godinu redovitog  (na teret MZOiŠ-a) te izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija u Osijeku u trajanju od 2 godine, na studijima:

Agroekonomika
Bilinogojstvo (smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje
bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja)
Ekološka poljoprivreda
- Mehanizacija                 
- Povrćarstvo i cvjećarstvo
- Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo(smjerovi Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo)
Zootehnika  (smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna
zootehnika)

logo-pfos-240.jpglogo-zavod_202.jpgSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek
objavljuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

za upis u I. godinu redovitog  (na teret MZOiŠ-a) te izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija u Osijeku u trajanju od 2 godine, na studijima:

- Agroekonomika
- Bilinogojstvo (smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje
bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja)
- Ekološka poljoprivreda
- Mehanizacija                
- Povrćarstvo i cvjećarstvo
- Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo(smjerovi Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo)
- Zootehnika  (smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna
zootehnika)

 

1. UVJETI ZA UPIS
Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski (područje biotehničkih znanosti, biologije, ekologije itd.) ili stručni studij (područje biotehničkih znanosti, biologije, ekologije itd.) i stekli najmanje 180 ECTS-a, te pristupnici koji su završili stručni studij po starim nastavnim programima prije prelaska na Bolonjski sustav. Pristupnici koji su završili stručni studij moraju imati prosjek ocjena studija najmanje 3,00.
Pristupnici koji su završili stručni studij, moraju uz redovite module predviđene nastavnim planom i programom za pojedini diplomski studij, upisati razlikovne module za pojedini diplomski studij (tri modula – 18 ECTS-a), sukladno posebnim uvjetima za upis diplomskih studija.

2. PRIJAVE ZA UPIS

Primanje prijava  od 04. do 11. listopada 2010. godine.

Prijave pristupnika s dokumentima za razredbeni postupak predati ili slati na adresu: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek.

3. RAZREDBENI I UPISNI POSTUPAK
Razredbeni  postupak se temelji na:
a)      vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog odnosno stručnog studija (prosječna ocjena studija) i
b)      podudarnosti sa smjerovima sveučilišnog preddiplomskog studija Poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Pristupnik dobiva  bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog studija Poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku kako slijedi:
-         pristupnik koji je završio sveučilišni preddiplomski studij dobiva 50 bodova i
-         pristupnik koji je završio stručni studij dobiva 35 bodova.
Ukupni broj bodova pristupnika predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa smjerovima sveučilišnog preddiplomskog studija Poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za određeni diplomski studij i prosječne ocjene studija. Pristupnici će biti rangirani na temelju ukupnog broja bodova.
Pristupnici se prijavljuju za određeni diplomski studij.

Upisi  12. i 13. listopada 2010. godine od 8 do 12 sati.

 

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 4. te dvije fotografije (4cm x 6 cm) za indeks i matični list koji će se dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime troškova upisa te uplatnicu o uplati školarine (izvanredni studij).
Pristupnik koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

4. DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Za prijavu je potrebito priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):
- svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom ili stručnom studiju
- dopunsku ispravu o studiju (supplement) ili prijepis ocjena sa studija
- domovnicu (Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
-  rodni list
- uplatnicu (podići u studentskoj službi) o uplati na ime troškova razredbenog postupka na žiro račun Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
- tiskanica za upis koja se dobije u Studentskoj službi u Osijeku.
5. OSTALE OBAVIJESTI
Za sve ostale obavijesti obratiti se, u vremenu od 8 do 12 sati, Studentskoj službi Poljoprivrednog fakulteta u  Osijeku  na telefon:  031/224-210 ili na adresu: Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek.

Zadnja izmjena Nedjelja, 04 Ožujak 2012 21:56
K2 Items

-

so hunting swarovski

fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp
HELIA 42 RF 728x90px CRO