Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti

Napisao  Četvrtak, 06 Listopad 2011 11:30

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2011/12. godini i to za smjerove:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2011/12. godini i to za smjerove:

 

 • ·         Agroekonomika
 • ·         Agrokemija
 • ·         Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
 • ·         Zaštita bilja
 • ·         Stočarstvo
 • ·         Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
 • ·         Lovstvo i kinologija
 • ·         Tehnički sustavi u poljoprivredi

 

Poslijediplomski doktorski studij mogu upisati:

 

 • ·         pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem iz područja biotehničkih znanosti s prosječnom ocjenom većom od 3,5
 • ·         iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili sveučilišni dodiplomski studij poljoprivrede s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz preporuku tri nastavnika
 • ·         pristupnici s magisterijem iz područja biotehničkih znanosti
 • ·         pristupnici s položenim svim ispitima poslijediplomskog znanstvenog studija iz područja biotehničkih znanosti bez magisterija
 • ·         pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij iz drugih područja uz polaganje razlikovnih ispita prema nastavnom planu i programu poslijediplomskog studija

 

Uz prijavu treba priložiti:

 

 • ·         diplomu o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome
 • ·         potvrdu o prosjeku ocjena
 • ·         domovnicu
 • ·         rodni list
 • ·         životopis
 • ·         odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ako pravne osobe plaćaju troškove studija)

 

Poslijediplomski doktorski studiji za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traju 6 semestara i školarina iznosi 50.000,00 kuna. Moguće obročno plaćanje.


Natječaj je otvoren do 11. studenog 2011. godine.
Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u studentskoj službi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku ili na telefon 031/224-210.
Molbe s prilozima dostaviti po objavi natječaja na adresu:
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, p.p. 719

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

so hunting swarovski

fanzoj lovac info
rusan lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp
HELIA 42 RF 728x90px CRO