U vrijeme lovostaja dva registrirana lovca ustrijelili srnu i lane – protiv njih kaznena prijava!

Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 19:19

Policijski službenici Policijske postaje Novi Marof dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 56 i 45 godina, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Protuzakoniti lov.

Kalendar Lovidbe - LOVIDBA (Dozvoljeni periodi lova)

Utorak, 02 Siječanj 2007 02:27
PRAVILNIK O LOVOSTAJI NN 155/05 (30. 12. 2005.) + PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LOVOSTAJI NN 82/06 (21.7. 2006.)
A. KRUPNA DIVLJAČ  
Jelen (Cervus elaphus L.)  

jelen

od 16. kolovoza do 14. siječnja
košuta od 1. listopada do 14. siječnja
tele od 1. listopada do 31. siječnja
Jelen lopatar (Dama dama L.)  
jelen od 16. kolovoza do 14. siječnja
košuta

d 1. listopada do 14. siječnja

tele od 1. listopada do 31. siječnja
Jelen axis (Axis axis H. Smith)  
jelen kad ima očišćene i zrele rogove
košuta i tele kad nije visoko bređa
Srna (Capreolus capreolus L.)

srnjak

od 1. svibnja do 30. rujna
srna i lane od 1. listopada do 31. siječnja
Divokoza (Rupicapra rupicapra L.) od 1. rujna do 31. prosinca
Muflon (Ovis aries musimon Pall.)  

muflon

cijelu godinu (nema lovostaje)

muflonka i janje

od 1. kolovoza do 31. prosinca
Svinja divlja (Sus scrofa L.)

vepar, nazime i prase

cijelu godinu (nema lovostaje)

krmača

od 1. srpnja do 31. siječnja
Medvjed (Ursus arctos L.) od 1. listopada do 15. prosinca i od 2. ožujka do 30. travnja
B. SITNA DIVLJAČ  
Jazavac (Meles meles L.) od 1. kolovoza do 30. studenoga
Mačka divlja (Felis silvestris Schr.) od 1. studenoga do 31. siječnja
Kuna bjelica (Martes foina EHR) cijelu godinu , osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
Kuna zlatica (Martes martes L.) od 1. studenoga do 28. (29.) veljače
Lasica mala (Mustela nivalis L.) nema lovidbe
Dabar (Castor fiber L.) nema lovidbe
Zec (Lepus europaeus Pall.) od 1. listopada do 15. siječnja
Kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.) cijelu godinu (nema lovostaje)
Puh veliki (Myoxus glis L.) od 16. rujna do 30. studenoga
Lisica (Vulpes vulpes L.) cijelu godinu , osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Čagalj (Canis aureus L.) cijelu godinu , osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Tvor (Mustela putorius L.) cijelu godinu, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Mungos (Herpestes ishneumon L.) cijelu godinu, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Fazan-gnjetlovi (Phasianus sp. L.) od 16. rujna do 31. siječnja
dodatno od 1.rujna - 31. ožujka, u lovištima fazanerija dopušten je lov na fazansku divljač  odlukom nadležnog ministarstava
Jarebice kamenjarke:  

Grivna (Alectoris graeca Meissn.)

od 1. listopada do 14. siječnja

Čukara (Alectoris chucar)

od 1. listopada do 14. siječnja
Trčka skvržulja (Perdix perdix L.) od 1. rujna do 31. prosinca
Prepelice:  

Pućpura (Coturnix coturnix L.)

od 1. kolovoza do 14. studenog

Virdžinijska (Coturnix virginiana L.)

od 1. kolovoza do 31. siječnja
Šljuke:  
Bena (Scolopax rusticola L.) Common Snipe od 1. listopada do 28. (29.) veljače
Kokošica (Gallinago gallinago L.) od 16. listopada do 31. siječnja
Golub divlji:  

Grivnjaš (Columba palumbus L.)

od 1. kolovoza do 31. siječnja

Pećinar (Columba livia Gmelin.)

od 1. kolovoza do 31. siječnja
Guske divlje:  

Glogovnjača (Anser fabalis Latham.)

od 1. studenog do 31. siječnja

Lisasta (Anser albifrons Scopoli.)

od 1. studenog do 31. siječnja
Patke divlje:  

Gluhara ( Anas platyrhynchos L.)

od 1. rujna do 31. siječnja

Glavata (Aythya ferina L.)

od 1. rujna do 31. siječnja

Krunasta (Aythya fuligula L.)

od 1. rujna do 31. siječnja

Pupčanica( Anas querquedula L.)

od 1. rujna do 31. siječnja

Kržulja ( Anas crecca L.)

od 1. rujna do 31. siječnja
Liska crna (Fulicula atra L.) od 1. rujna do 31. siječnja
Vrana siva (Corvus corone cornix L.) cijelu godinu (nema lovostaje), osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Vrana gačac(Corvus frugilegus L.) cijelu godinu (nema lovostaje), osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L) cijelu godinu (nema lovostaje), osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Svraka (Pica pica L.) cijelu godinu (nema lovostaje), osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.) cijelu godinu (nema lovostaje), osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023