Vrhovni sud pravilno zauzeo stajalište kako sudovi nisu nadležni za lovačke sporove

Napisao/la  Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 00:45

Vrhovni sud Republike Hrvatske svojom Odlukom (Gž-17/13-2 od 9. srpnja 2013. godine) jasno i nedvosmisleno zauzeo je stajalište da za odlučivanje o zakonitosti odluke lovačke udruge kojom je članu lovačke udruge izrečena mjera isključenja iz članstva ne postoji sudska nadležnost.

Vrhovni sud polazeći od odredbe članka 26. stavak 1. Zakona o udrugama utvrdio je da članovi udruge (lovačke) nadziru rad udruge. Ako član udruge utvrdi nepravilnost u provedbi statuta ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge odnosno skupštinu udruge ako statutom nije određeno nadležno tijelo. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici statutom određenog tijela udruge odnosno skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, član ima pravo podnijeti tužbu županijskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

Citirana odredba regulira, prema stajalištu Vrhovnog suda RH, samo i isključivo pitanje sudske nadležnosti vezano za pravo nadzora članova udruge na rad udruge, a u koje pravo nadzora ni u kojem slučaju ne spada osporavanje zakonitosti odluke udruge donesene u stegovnom postupku protiv člana udruge.

Kao što je više puta i ranije Vrhovni sud zauzeo stajalište, odlučivanje o isključenju člana lovačke udruge iz članstva ne spada u sudsku nadležnost u smislu članka 16. stavak 2. Zakona o parničnom postupku. Tako je odluka Općinskog suda u Čakovcu kojom je prihvaćeno odlučivanje o tužbenom zahtjevu isključenog člana lovačke udruge nezakonita, jer je Sud apsolutno prekoračio svoja ovlaštenja.

Ispravno Vrhovni sud Republike Hrvatske navodi da udruga građana nije i ne može biti tijelo s javnim ovlastima. Iako na žalost imamo i drugačijih primjera, a odluke koje donosi nema svojstvo upravnog akta. Zbog toga za odlučivanje o članu udruge kojem je na temelju konačne i pravomoćne odluke prestalo članstvo u lovačkoj udruzi nije moguće voditi ni upravni spor pred Upravnim sudom. Jer u smislu članka 2. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima ne postoji nadležnost Upravnog suda što je uostalom i potvrdio Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci broj UIII-1630/2006.

Mnogi odvjetnici, znajući ili bi barem trebali znati za odredbu članka 16. stavak 2. Zakona o parničnom postupku i članka 2. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima, ipak na zahtjev isključenih članova lovačkih udruga pokreću sporove pred općinskim sudom odnosno pred Upravnim sudom RH izlažući na taj način svog klijenta, a i samu sudbenu vlast suvišnim i nepotrebnim troškovima.

objavljeno i u: Dobra kob, veljača 2014

Mladan VIDOVIĆ, mag. iur.
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO
lovac camo corner2
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno