KOSIMO TRAVU - NE I DIVLJAČ!!!

Napisao  Petak, 02 Svibanj 2008 18:37
Koka u travi (snimio Krunoslav Pintur) Koka u travi (snimio Krunoslav Pintur)

Lanad, zečevi i druge životinje provode prve tjedne života, a to je ujedno i doba košnje, skrivene u travi. Kad im se približi kosilica, mladunčad ne bježi, već bespomoćno ostaje mirno ležati uz tlo. Strategija preživljavanja (nepomično ležanje, nerazvijenost mirisnih žlijezda, uklanjanje posteljice, briga majke) koju mladunčad primjenjuje, učinkovita je pred lisicom ili nekim dr. predatorom, ali ne i pred rotokosilicama.

zec-u-travi_kosnja_traveAutori:

Krunoslav Pintur, dr.vet.med.
Nina Popović, dipl.ing.
Odjel lovstva i zaštite prirode Veleučilište u Karlovcu


Problem stradavanja divljači može riješiti jedino suradnja lovaca i poljoprivrednika, jer je izuzetno važno poznavanje lovišta te biologije i navika divljači koja obitava na tom području.

 
lane-stradalo-od-traktorske-kosilicesnimio-g.kovaevi-540
Lane stradalo od kosilice prilikom košnje livade (Snimio: Goran Kovačević) 

 

U ovom zaista teškom poslu od velike pomoći mogu biti različiti praktični savjeti i izumi poput:

  • plašila od vreća (plavih ili crnih) na livadama, koja se postavljaju na livade najviše dva dana pred košnju (ukoliko stoje duže, divljač se na njih navikava pa gube funkciju)
  • radiouređaja koji se ostave na livadi noć prije košnje; trepteća svjetla ili umjetni mirisi koji mogu divljač uznemiriti i natjerati da napuste to područje
  • pretraživanje i istjerivanje divljači pomoću školovanih pasa
  • plašilice na strojevima, od lanaca (korisno je još na lance vezati i npr. prazne konzerve)
  • infracrveni detektori divljači koji reagiraju na toplinu životinje i automatski zaustavljaju rad  kosilice
  • način košnje koji divljači omogućuje bijeg – KOSITI OD UNUTRA PREMA VAN.

Razdoblje ugroženosti pojedinih vrsta od poljoprivredne mehanizacije

Vrsta Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan
zec
(
Lepus europaeus)
 
srna
(
Capreolus capreolus)
     
jelen obični
(
Cervus elaphus)
     
trčka
(
Perdix perdix)
       
fazan
(
Phasianus colchicus)
       
prepelica
(
Coturnix coturnix)
     
šljuka kokošica
(
Gallinago gallinago)
     
kosac
(
Crex crex)
     
vivak
(
Vanellus vanellus)
   
pršljivac
(
Philomachus pugnax)
   
crnorepa muljača
(
Limosa limosa)
     
crvenonoga prutka
(
Tringa totanus)
     
poljska ševa
(
Alauda arvensis)
     
smeđoglavi batić
(
Saxicola rubetra)
     
rusi svračak
(
Lanius collurio)
     
eja močvarica
(
Circus aeruginosus)
     
eja livadarka
(
Circus pygargus)
     
eja strnjarica
(
Circus cyaneus)
     
 
    razdoblje ugroženosti gnijezda/podmlatka
 
    razdoblje ugroženosti pilića

 

groblje_720

Livada može  nepažljivom košnjom postati groblje najčešće sitne divljači

druga_generacija_detektora_na_traktorskoj_kosilici
Druga generacija detektora na traktorskoj kosilici 

 

Kako prilagoditi košnju

 

Livade je potrebno kositi od središta prema van (slika br. 2a, 2b, 3a i 3 b), jer košnjom usmjerenom prema središtu livade divljač tjeramo u stupicu u kojoj će sigurno stradati (slika br.1).

slika_br._2a__pravilan_nain_konje_-_od_centra_prema_van_
Slika2a
slika_br._2b_pravilan_nain_konje_-_od_centra_prema_van
Slika2b
slika_br._3_a_nain_konje_od_centra_prema_van_kosei_prvo_rub_livade_
Slika3a 
slika_br._2a__pravilan_nain_konje_-_od_centra_prema_van_
Slika3b
slika_br._4_nain_konje_dugakih_parcela_uz_put
Slika4
Kod posebno dugih livada, naročito uz cestu,  treba kositi s jedne strane prema drugoj tako da divljač ima mogućnost sklanjanja na drugu parcelu, odnosno bijega od prometnice (slika br. 4). i život divljači.
 
slika_br._5_nain_konje_velikih_parcela_dijeljenjem_na_vie_manjih
Slika5 
  Velike parcele mogu se podijeliti na više manjih i kositi od središta prema van (slika br.5). Prilikom košnje može se podignuti nož kosilice, jer već nekoliko cm može spasit
 

 Što sa pronađenom divljači koja nije pobjegla

 

Ukoliko se pronađe lane, tele ili mladi zec potrebno ga je prenesti na neku obližnju parcelu na kojoj će ga majka po završetku košnje lagano pronaći. Prilikom premještanja moramo paziti  da na njega ne prenesemo naš (ljudski) miris, koji utječe na neprepoznavanje mladunčeta od strane majke, a to znači sigurnu smrt za mladunče. Mladunče je najbolje prenijeti u rukavicama pomoću velikog busena trave, pri tome izbjegavajući svaki kontakt s našom kožom.

nain_premjetanja_laneta
Način premještanja laneta 
konja-livade-traktorskom-kosilicom_720
  Košnja livade traktorskom kosilicom
 
plailica_od_lanaca_smjetena_ispred_kosilice
Plašilica od lanaca smještena ispred kosilice

 

Zadnja izmjena Nedjelja, 01 Svibanj 2016 18:03
K2 Items